Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
1.
Balážová, Tereza maiden name: Vaňousová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology (4-years)
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Klasifikace grampozitivních bakterií s využitím MALDI-TOF MS

2.
Beran, Vladimír
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology (4-years)
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Průkaz podmíněně patogenních mykobakterií ve vnějším prostředí a jejich zdravotní význam

3.
Buryška, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology (4-years)
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Application of microfluidics in enzyme research and engineering

4.
Čmielová, Jana maiden name: Kopecká
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology (4-years)
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Polyfázová taxonomie technologicky významných kvasinek.

5.
Davidová Geržová, Lenka maiden name: Geržová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology (4-years)
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Charakterizace mikrobiálních společenstev a výskyt genů pro rezistence k antibiotikům v mikroflóře hospodářských a zájmových zvířat

6.
Elsheimer Matulová, Marta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology (4-years)
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Studium interakce hostitel - patogen na modelu drůbež - salmonela

7.
Fišarová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Microbiology
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Charakterizace variabilní složky genomu koaguláza-negativních stafylokoků

8.
Formanová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology (4-years)
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Molekulární neuropatogeneze klíšťové encefalitidy

9.
Haviernik, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Microbiology
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Nové přístupy k terapii u flavivirových nákaz

10.
Horáková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology (4-years)
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Možnosti izolace a identifikace hygienicky významných bakterií ve vodách

11.
Chmelař, Dittmar
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology (4-years)
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Citlivost na vybraná antibiotika a produkce endotoxinu u bakterií Bacteroides fragilis group

12.
Klvaňa, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology (4-years)
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Structure-dynamics-function relationships of haloalkane dehalogenases

13.
Kosina, Marcel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology (4-years)
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Taxonomie kultivovatelných psychrotrofních prokaryot z vodních ekosystémů

14.
Kosinová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Exprese strukturálních proteinů živočišných virů v eukaryontních systémech

15.
Králová, Stanislava
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology (4-years)
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Typizace a taxonomie psychrofilních prokaryot z Antarktidy

16.
Krejčí, Eva maiden name: Durnová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Identifikace mikroorganismů pomocí profilu mastných kyselin

17.
Kubasová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology (4-years)
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Vývoj plazmidů - interakce plazmidů rezistence a virulence u Salmonella enterica

18.
Kunka, Antonín
Faculty: Faculty of Science
Year: 2021, studies under way
Degree programme: Microbiology
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Analýza stability a agregace proteinů

19.
Kýrová, Kamila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology (4-years)
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Studium interakce hostitel - patogen na modelu prase - salmonela

20.
Malíková, Libuše maiden name: Švarcová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Výskyt koaguláza negativních stafylokoků jako původců nozokomiálních nákaz: Fenotypová a molekulárně biologická charakteristika

21.
Marošević, Durdica
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology (4-years)
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Molekulární epidemiologie křížové rezistence vůči makrolidům, linkosamidům a streptograminu B a mechanismy ovlivňující její vznik a šíření

22.
Matoulková, Dagmar
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology (4-years)
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Polyfázová taxonomie anaerobních bakterií

23.
Myšková, Petra maiden name: Pospíšilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology (4-years)
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Molekulárně epidemiologická charakteristika bakterií rodu Salmonella na území České republiky

24.
Nováková, Dana maiden name: Kubošková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Taxonomie grampozitivních koků a typizace vybraných skupin

25.
Straková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology (4-years)
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Zoonotické viry u volně žijících endotermních obratlovců

26.
Varmužová, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology (4-years)
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Infekce drůbeže méně častými sérovary Salmonella enterica

27.
Vávrová, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology (4-years)
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: MALDI-TOF MS v typizaci environmentálně a potravinářsky významných bakterií

28.
Venclíková, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology (4-years)
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Ekologie vybraných mikroorganizmů přenášených klíšťaty

29.
Vídeňská, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Biology (4-years)
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Vývoj střevní mikroflóry v průběhu života hospodářských zvířat

30.
Vrbovská, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Microbiology
Field of Study: Microbiology
Dissertation defence: Molekulární charakterizace vybraných koaguláza negativních stafylokoků a jejich klinický význam

Search for a graduate and thesis:

Masaryk University
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z    expand all

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Community Network

Community Network – Do you have an MU/UJEP diploma? If so, meet your former schoolmates.