Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
1.
Brzobohatá, Kristýna maiden name: Pížová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Molecular Biology and Genetics
Advanced Master's thesis defence: Zavedení metod genetické identifikace na historickou DNA

2.
Dendis, Miloš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Biology
Field of Study: Molecular Biology and Genetics
Advanced Master's thesis defence: Detekce a identifikace patogenních mikromycet metodou PCR-RFLP a možné aplikace v klinické praxi

3.
Hložek, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Biology
Field of Study: Molecular Biology and Genetics
Advanced Master's thesis defence: Strategie pro detekci a diferenciaci izolátů Mycobacterium avium

4.
Hošek, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Biology
Field of Study: Molecular Biology and Genetics
Advanced Master's thesis defence: Jednonukleotidové polymorfismy ve vztahu k chronickému zánětlivému střevnimu onemocnění

5.
Kubaczková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Molecular Biology and Genetics
Advanced Master's thesis defence: Cirkulující mikroRNA u mnohočetného myelomu

6.
Malčíková, Jitka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Biology
Field of Study: Molecular Biology and Genetics
Advanced Master's thesis defence: Identifikace somatických hypermutací v genu TP53 u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií

7.
Matějková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Biology
Field of Study: Molecular Biology and Genetics
Advanced Master's thesis defence: Mezenchymální stromální buňky - možnost kultivace a jejich následné terapeutické využití

8.
Oráčová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Biology
Field of Study: Molecular Biology and Genetics
Advanced Master's thesis defence: Vyšetření spermií nositelů balancované translokace pomocí fluorescenční in situ hybridizace

9.
Paukovčeková, Silvia maiden name: Chovanová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Molecular Biology and Genetics
Field of Study: Molecular Biology and Genetics
Advanced Master's thesis defence: Možnosti kombinované léčby pomocí vitamínu D3 a kyseliny alltrans retinové u osteosarkomových linií

10.
Roubalová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Biology
Field of Study: Molecular Biology and Genetics
Advanced Master's thesis defence: Účinek nového platinového cytostatika LA-12 na stabilitu a aktivitu proteinu p53 v lidských nádorových buňkách

11.
Slámová, Iva maiden name: Palasová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Molecular Biology and Genetics
Advanced Master's thesis defence: Celogenomová analýza buněk trofektodermu pomocí techniky array komparativní genomové hybridizace

12.
Škoda, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Molecular Biology and Genetics
Advanced Master's thesis defence: Studium signálních drah u buněčné linie derivované z multiformního glioblastomu se ztrátou kopie genu EGFR

13.
Šrámek, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Molecular Biology and Genetics
Advanced Master's thesis defence: Studium účinků proteinkinázových inhibitorů u buněčné linie derivované z nádorové tkáně pacienta s infantilní myofibromatózou a zárodečnou mutací v genu PDGFRB

14.
Vaňhara, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Biology
Field of Study: Molecular Biology and Genetics
Advanced Master's thesis defence: Molekulární podstata vývoje a remodelace kostní tkáně

15.
Vrbová, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Molecular Biology and Genetics
Field of Study: Molecular Biology and Genetics
Advanced Master's thesis defence: Reanalýza a rozšíření molekulárního typování Treponema pallidum subsp. pallidum v České republice mezi léty 2004 až 2017

Search for a graduate and thesis:

Masaryk University
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z    expand all
* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Community Network

Community Network – Do you have an MU/UJEP diploma? If so, meet your former schoolmates.