Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
Other pages listing the graduates selected:
1: Albrechtová, Barbara 51: Elčknerová, Pavla 101: Killinger, Michael 151: Martinková, Andrea 201: Rafajová, Aneta 251: Venglář, Ondřej

1.
Albrechtová, Barbara
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Optimalizace in vitro biotestů pro zrychlené testování endokrinní disrupce

2.
Babková, Petra maiden name: Szelcsányiová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Biochemická charakterizace halogenalkandehalogenas s modifikovanými tunely

3.
Banotová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Master's thesis defence: Geneticky podmíněné vady chrupu u historické populace ze Znojma Hradiště

4.
Bartoňková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Antibakteriální imunitní mechanismy ryb

5.
Báťková, Tereza maiden name: Mráčková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Identifikace bakterií v polymikrobiálních vzorcích za použití fluorescenční kapilární elektroforézy

6.
Beckerová, Deborah
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Analýza proliferujících progenitorů kardiomyocytů

7.
Bečárová, Kristína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Možnosti ochrany před klíšťaty - odborná analýza

8.
Beinhauerová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Plazmidově přenášená rezistence ke karbapenemům u Enterobacteriaceae z volně žijících zvířat

9.
Beinhauerová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Klonování a exprese strukturních genů polyvalentního stafylokokového bakteriofága

10.
Beňová, Alžbeta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Virulentní vlastnosti kmenů Escherichia coli izolovaných z hemokultur

11.
Berka, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Koagulace hemolymfy hmyzu a její úloha v imnunitních reakcích

12.
Bezděková, Dana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Sledování působení fágových preparátů na stafylokokový biofilm

13.
Bezdíček, Matěj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Molekulárně biologická diagnostika invazivních mykóz u imunokompromitovaných nemocných

14.
Blahová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Podrobná genetická charakterizace kmenů rotaviru A získaných od lidských pacientů

15.
Blažková, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Studium testikulární toxicity pomocí in vitro modelů

16.
Bleša, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie rostlin)
Master's thesis defence: Orchideoidní mykorhizní houby jako endofyté

17.
Bogorová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Význam syntázy mastných kyselin v působení dietetických mastných kyselin na epiteliální buňky tlustého střeva

18.
Boháček, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Study Fields: Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie rostlin), Upper Secondary School Teacher Training in Biology
Master's thesis defence: Rozhoduje forma dusíku o dopadu eutrofizace na hlíznaté terestrické orchideje?

19.
Bohuslavová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Pseudomonas aeruginosa jako původce infekcí močového traktu

20.
Borodáčová, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Etiologie a epidemiologie bovinních mastitíd - mikrobiologická studie

21.
Brablcová, Adéla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Molekulární detekce zoonotických mikroorganismů u volně žijících hlodavců

22.
Bradáč, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie rostlin)
Master's thesis defence: Vliv diklofenaku na růst Lemna minor L.

23.
Brózman, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Epigenetické mechanizmy toxicity v in vitro modelu dýchací soustavy

24.
Brůnová, Kamila maiden name: Krejčí
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Originální využití reverzní osmózy při testování toxicity environmentálních vzorků

25.
Brusová, Adéla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Master's thesis defence: Somatometrická charakteristika vybraných tělesných parametrů u romské populace na Moravě

26.
Burdíková, Irena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Molekulární detekce a diferenciace zástupců čeledi Pasteurellaceae

27.
Buriánová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie rostlin)
Master's thesis defence: Paracetamol a jeho vliv na rané etapy ontogeneze vybraných rostlinných druhů

28.
Cerhová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie rostlin)
Master's thesis defence: Reakce kořenového systému rostlin na stres suchem
Master's thesis defence: Reakce kořenového systému rostlin na stres suchem

29.
Cimr, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Účinky chemických látek v kulturách buněčných sféroidů.

30.
Čechalová, Aneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Možnosti ovlivnění adherence a růstu kariogenních streptokoků

31.
Čermáková, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Genotoxický efekt chemických látek a jejich metabolitů při pracovní expozici hasičů

32.
Černá, Anna maiden name: Hájková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Dynamika kolonizace travicího traktu člověka bakteriemi rezistentními k antibiotikům

33.
Černý, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Metanogenní archea v průběhu chronického idiopatického zánětu střev

34.
Černý, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Sledování mikrobiálního složení ve fermentovaných mléčných výrobcích v průběhu zrání a po dobu skladování

35.
Čukanová, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Studium molekulární epidemiologie vybraných zástupců virových patogenů včely medonosné (Apis mellifera L.)

36.
Čvapková, Mária
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Možnosti ovlivnění růstu pseudomonádového biofilmu pomocí bakteriofágů.

37.
Damková, Lucia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Interakce plazmidů virulence a plazmidů přenášejících antibiotické rezistence u salmonel

38.
Daněk, Pavel maiden name: Jastrzembski
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Exprese ABC transportérů v rabdomyosarkomových buněčných liniích

39.
Doležalová Křepelková, Šárka maiden name: Křepelková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Použití baterie půdních ekotoxikologických testů pro hodnocení vlivu digestátů na zemědělskou půdu

40.
Dopitová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Vliv kultivačních podmínek na citlivost mikrobiálního biofilmu k antimikrobiálním látkám.

41.
Dostál, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Variabilní genetické elementy v genomu kmenů Staphylococcus aureus tvořících trpasličí kolonie izolovaných od pacientů s chronickou infekcí

42.
Dostálová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie rostlin)
Master's thesis defence: Optimalizace podmínek kultivace řas a sinic polárních oblastí s využitím různých kultivačních přístupů

43.
Dufková, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Charakteristika kmenů Pseudomonas aeruginosa pocházejících z infekcí močového traktu

44.
Ďuriníková, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Identifikace úseků proteinu YiuR odpovědných za interakci s kolicinem FY

45.
Dvořáčková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie rostlin)
Master's thesis defence: Role nitrátových iontů v regulaci hospodaření rostlin s vodou

46.
Dvořáčková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies under way
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Vliv teploty na složení mikrobiálního společenstva bioplynového reaktoru

47.
Dvořák, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Plasticita a heterogenita cirkulujících nádorových buněk

48.
Dvořáková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Biouhel - prostředek pro remediace a zvýšení kvality půd

49.
Dydowiczová, Aneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Samčí reprodukční systém a znečištění životního prostředí

50.
Dymák, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Stanovení ekotoxicity čistých látek a komplexních směsí polutantů z prostředí sadou akvatických biotestů
Master's thesis defence: Stanovení ekotoxicity čistých látek a komplexních směsí polutantů z prostředí sadou akvatických biotestů

Other pages listing the graduates selected:
1: Albrechtová, Barbara 51: Elčknerová, Pavla 101: Killinger, Michael 151: Martinková, Andrea 201: Rafajová, Aneta 251: Venglář, Ondřej

Search for a graduate and thesis:

Masaryk University
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z    expand all
* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Community Network

Community Network – Do you have an MU/UJEP diploma? If so, meet your former schoolmates.