Fulltextové vyhledávání

x   Nápověda
Seznam absolventů | Seznamy absolventů | Přehled absolventů | Přehledy absolventů | Výpis absolventů | Absolventi | Diplomky | Bakalářky | Závěrečné práce | Závěrečná práce | Bakalářská práce | Bakalářské práce | Magisterská práce | Diplomová práce | Diplomové práce | Magisterské práce | Doktorandská práce | Doktorandské práce | Absolvovali | Magistři | Bakaláři | Doktorandi | Dizertační práce | Disertační práce | Rigorózní práce |
1.
Bartlová, Hana
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: The development of a Romani pupil's English learning strategies after six months of tutoring

2.
Bazalová, Michaela
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Žákovské zobrazení autority učitele ve vybrané škole s principy Montessori pedagogiky

3.
Brázdová, Zuzana
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Vzpoura proti bohům v antickém řeckém mýtu

4.
Bukalová, Simona
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Lexikální a gramatické prostředky promluv postav v knihách Jaroslava Rudiše

5.
Byrtusová, Tereza
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Studijní obor: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Výzkum vývoje narativní kompetence u dětí

6.
Česnek, Filip
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Entstehung und Entwicklung des Films auf tschechischem und deutschem Gebiet in wichtigen historischen Epochen

7.
Dofková, Jana
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Autenticita v Hrabalově trilogii Svatby v domě, Vita nuova, Proluky a v esejistických textech Večerníčky pro Cassia

8.
Dombajová, Helena
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Roddy Doyle's "A Star Called Henry": Translation and analysis with special regard to the sociolect of the main character

9.
Dufková, Veronika
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Drawing Parallels between English and German Pronunciation Teaching (in the Context of the Czech Republic)

10.
Fopová Buchbergerová, Michaela roz. Buchbergerová
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: DaF-Lernen mit Bewegung

11.
Halászová, Tímea
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Konstruktionen mit dem slowakischen Wort nech, ihre Funktionen und Äquivalente im Deutschen

12.
Horáková, Karolína
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Pohled dvou současných filozofických škol na morální problémy

13.
Horká, Sabina roz. Šmídová
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Rezeption der deutschen expressionistischen Lyrik in Tschechien

14.
Hrůza, Jakub
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Anthony Burgess's "Clockwork Orange": Translation and analysis with special regard to the idiolect of the main character

15.
Hříb, Martin
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Strukturtypen von tschechischen Äquivalenten zu deutschen denominalen ein-Verben

16.
Charvátová, Alice
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Protifašistické hry Voskovce a Wericha

17.
Julišová, Tereza
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Matematika se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Sekundární prevence kázeňských problémů na 2. stupni základních škol z pohledu školního psychologa a metodika prevence

18.
Kaláb, Jan
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Fehlerhäufigkeit und Fehlerkorrektur von ausgewählten phonetischen Phänomenen im Deutschunterricht

19.
Kočí, Heidi
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Možnosti podpory komunikačních schopností v předškolním věku a po nástupu do školy

20.
Kovalská, Anna
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Didaktické využití strukturalistické interpretace textu v povídkové tvorbě K. V. Raise

21.
Kravarová, Anna
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Pohostinnost jako kritérium aplikované etiky v podniku

22.
Kučerová, Pavla
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Konstruktionen mit dem Modalverb sollen und ihre Äquivalente im Tschechischen

23.
Kudynová, Magdaléna
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Die Charakteristik des DaF-Lehrers aus der Sicht der Waldorfpädagogik

24.
Külzer, Niklas
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Dějepis se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: K historii církevních památek vybraného regionu Moravy

25.
Lakomá, Lena
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Erlebnispädagogik im Zoo als eine Möglichkeit für den Wortschatzerwerb im DaF

26.
Malásková, Lenka
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Deutsche/Tschechische Partikeln und ihre Entsprechungen im Tschechischen/Deutschen

27.
Matoušková, Kristýna
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Péče o zdraví plodu a novorozence – informovanost a zkušenost prvorodiček

28.
Minářová, Jana
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: The Film Bohemian Rhapsody: Translation and Analysis

29.
Mrhová, Dominika
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Spolupráce začínajícího a zkušeného učitele na základní škole jako forma podpory profesního rozvoje začínajících učitelů

30.
Naništová, Barbora
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Mapování problematických míst na cyklostezkách a cyklotrasách v Brně

31.
Nárovcová, Štěpánka
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: The American dream and the destructive influence of distorted values in An American Tragedy and The Great Gatsby

32.
Petrová, Karolína
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Literární texty v učebnicích ruského jazyka pro ZŠ (analýza vybraných učebnic)

33.
Podrazil, Michal
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Dechová a cimbálová hudba na Břeclavsku se zaměřením na dechovou hudbu Legrúti

34.
Pokorný, Karel
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Erwartete Bildungseffekte des Nachbarsprachenangebots in deutschen Kitas

35.
Prokešová, Gabriela
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Proces

36.
Rozbořil, Tomáš
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Märchen von Wilhelm Hauff und ihr Bildungswert

37.
Rožková, Vanda roz. Ondrašíková
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Die häufigsten Abkürzungen im Deutschen und ihre tschechischen Äquivalente.

38.
Řehoř, Milan
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Filmové efekty s využitím 3D grafiky v programu Blender

39.
Svobodová, Kamila
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Deutsch für Dentalhygieniker/-innen

40.
Šatavová, Andrea
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Dějepis se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Gottwaldův první mrtvý. K životu a působení Dr. Ing. Rostislava Sochorce

41.
Ščípová, Andrea
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium probíhá
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Důvody studia na univerzitách třetího věku a změny v době pandemie covidu-19

42.
Šmerdová, Štěpánka
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Parafráze Sofoklovy Antigony v české dramatice 90. let 20. století

43.
Tvrdíková, Dagmar
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: The Evaluation of an English Coursebook (Project 4, 4th Edition) with a Focus on Language Skills

44.
Vaňková, Barbora
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Deutschunterricht in der 1. – 3. Klasse in der Waldorfschule in Tschechien

45.
Včelová, Tereza
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Přírodní poměry a flóra území jihovýchodně od města Havlíčkův Brod

46.
Volčík, Vojtěch
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Deutsch als die zweite Fremdsprache auf Tschechischen Grundschulen

47.
Zikmund, Pavel
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obory: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Obhajoba bakalářské práce: Proměny poetiky básníka Bohuslava Reynka

Vyhledání absolventů a závěrečných prací

Masarykova univerzita
 
Fakulta studia
Příjmení
Rok*
Titul
Pracoviště závěrečné práce
Vyberte alespoň jedno z kritérií a klikněte na 'Vyhledat.'
V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů.

Program/obor

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V Z Ž    vše rozbalit

* Právní stav nám umožňuje veřejně informovat o absolventech, kteří ukončili studium od roku 2006.

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Komunitní síť

Komunitní síť – Máte diplom z MU/UJEP? Setkejte se se známými ze studií.