Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
Other pages listing the graduates selected:
1: Bartlová, Hana 51: Podrazil, Michal

1.
Bartlová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: English Language for Education, German Language for Education
Bachelor's thesis defence: The development of a Romani pupil's English learning strategies after six months of tutoring

2.
Bazalová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Civics and Social Studies Basic with a view to Education, German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Žákovské zobrazení autority učitele ve vybrané škole s principy Montessori pedagogiky

3.
Borková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies under way
Degree programme: German Language for Education
Study Fields: English Language for Education, German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Lehrwerkanalyse von Bloggers und Klett Maximal interaktiv für das Niveau A1 mit dem Schwerpunkt "Aussprache"

4.
Brázdová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Civics and Social Studies Basic with a view to Education, German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Vzpoura proti bohům v antickém řeckém mýtu

5.
Bukalová, Simona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Czech Language and Literature for Education, German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Lexikální a gramatické prostředky promluv postav v knihách Jaroslava Rudiše

6.
Byrtusová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: German Language for Education
Field of Study: German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Výzkum vývoje narativní kompetence u dětí

7.
Česnek, Filip
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Entstehung und Entwicklung des Films auf tschechischem und deutschem Gebiet in wichtigen historischen Epochen

8.
Dofková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Czech Language and Literature for Education, German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Autenticita v Hrabalově trilogii Svatby v domě, Vita nuova, Proluky a v esejistických textech Večerníčky pro Cassia

9.
Dombajová, Helena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: English Language for Education, German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Roddy Doyle's "A Star Called Henry": Translation and analysis with special regard to the sociolect of the main character

10.
Dorazínová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Civics and Social Studies Basic with a view to Education, German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Mýty o stvoření světa

11.
Dufková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: English Language for Education, German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Drawing Parallels between English and German Pronunciation Teaching (in the Context of the Czech Republic)

12.
Filoušová, Sabina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies under way
Degree programme: German Language for Education
Field of Study: German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Online-Unterricht und sein Einfluss auf die Entwicklung der Lernerautonomie aus der Sicht der Lernenden an der Sekundarstufe 1.

13.
Fopová Buchbergerová, Michaela maiden name: Buchbergerová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: German Language for Education
Bachelor's thesis defence: DaF-Lernen mit Bewegung

14.
Halászová, Tímea
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Konstruktionen mit dem slowakischen Wort nech, ihre Funktionen und Äquivalente im Deutschen

15.
Hlaváčková, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies under way
Degree programme: German Language for Education
Field of Study: German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Konstruktionen mit der deutschen Konjunktion NACHDEM und ihre Entsprechungen im Tschechischen

16.
Horáková, Karolína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Civics and Social Studies Basic with a view to Education, German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Pohled dvou současných filozofických škol na morální problémy

17.
Horká, Sabina maiden name: Šmídová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Rezeption der deutschen expressionistischen Lyrik in Tschechien

18.
Hrůza, Jakub
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: English Language for Education, German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Anthony Burgess's "Clockwork Orange": Translation and analysis with special regard to the idiolect of the main character

19.
Hříb, Martin
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Strukturtypen von tschechischen Äquivalenten zu deutschen denominalen ein-Verben

20.
Charvátová, Alice
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Czech Language and Literature for Education, German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Protifašistické hry Voskovce a Wericha

21.
Jourová, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies under way
Degree programme: German Language for Education
Study Fields: Geography for Education, German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Revitalizace malých vodních toků jako nástroj pro zlepšení vodního režimu krajiny – případová studie z vybraného území

22.
Julišová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: German Language for Education, Mathematics for Education
Bachelor's thesis defence: Sekundární prevence kázeňských problémů na 2. stupni základních škol z pohledu školního psychologa a metodika prevence

23.
Jurek, Adam
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies under way
Degree programme: German Language for Education
Study Fields: Civics and Basics of Social Studies for Education, German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Charakteristika ORP Kuřim a dostupnost činností přenesené působnosti

24.
Kaláb, Jan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Fehlerhäufigkeit und Fehlerkorrektur von ausgewählten phonetischen Phänomenen im Deutschunterricht

25.
Kinská, Dominika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Arts for Education, German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Využití videa jako enviromentální osvěta

26.
Klementová, Vlasta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies under way
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Entwicklung des Leseverstehens im Deutschunterricht an der Grundschule

27.
Kočí, Heidi
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: German Language for Education, Special Education for Education
Bachelor's thesis defence: Možnosti podpory komunikačních schopností v předškolním věku a po nástupu do školy

28.
Koláčková, Anna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies under way
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: English Language for Education, German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Analyse von Raum-Konzepten in den Erzählungen von Franz Kafka

29.
Kotrbová, Anežka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies under way
Degree programme: German Language for Education
Field of Study: German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Erfolgreiche Vorbereitung auf die DSH-Prüfung

30.
Kovalská, Anna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Czech Language and Literature for Education, German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Didaktické využití strukturalistické interpretace textu v povídkové tvorbě K. V. Raise

31.
Kravarová, Anna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Civics and Social Studies Basic with a view to Education, German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Pohostinnost jako kritérium aplikované etiky v podniku

32.
Krúpová, Sabina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies under way
Degree programme: German Language for Education
Field of Study: German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Motivierung und ihr Stellenwert im DaF-Unterricht

33.
Kučerová, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Arts for Education, German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Konstruktionen mit dem Modalverb sollen und ihre Äquivalente im Tschechischen

34.
Kudynová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Die Charakteristik des DaF-Lehrers aus der Sicht der Waldorfpädagogik

35.
Kulich, Václav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies under way
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Moderní technologie v prezenční a distanční výuce německého jazyka na základní škole

36.
Külzer, Niklas
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: German Language for Education, History for Education
Bachelor's thesis defence: K historii církevních památek vybraného regionu Moravy

37.
Lakomá, Lena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Erlebnispädagogik im Zoo als eine Möglichkeit für den Wortschatzerwerb im DaF

38.
Linzmajerová, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Arts for Education, German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Urban Jungle Herbarium

39.
Malásková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: German Language for Education, Health Education
Bachelor's thesis defence: Deutsche/Tschechische Partikeln und ihre Entsprechungen im Tschechischen/Deutschen

40.
Mastíková, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Problematik der Libretti-Übersetzung am Beispiel der Oper Lohengrin von Richard Wagner

41.
Matoušková, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: German Language for Education, Health Education
Bachelor's thesis defence: Péče o zdraví plodu a novorozence – informovanost a zkušenost prvorodiček

42.
Minářová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: English Language for Education, German Language for Education
Bachelor's thesis defence: The Film Bohemian Rhapsody: Translation and Analysis

43.
Mrhová, Dominika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: English Language for Education, German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Spolupráce začínajícího a zkušeného učitele na základní škole jako forma podpory profesního rozvoje začínajících učitelů

44.
Muzikářová, Jana maiden name: Jurečková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: English Language for Education, German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Vplyv pandémie na výuku vybraných učiteliek na konkrétnej základnej škole

45.
Naništová, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: Geography for Education, German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Mapování problematických míst na cyklostezkách a cyklotrasách v Brně

46.
Nárovcová, Štěpánka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: English Language for Education, German Language for Education
Bachelor's thesis defence: The American dream and the destructive influence of distorted values in An American Tragedy and The Great Gatsby

47.
Navrkalová, Denisa
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies under way
Degree programme: German Language for Education
Study Fields: German Language for Education, Health Education
Bachelor's thesis defence: Učení v pohybu ve výuce německého jazyka

48.
Okamurová, Edita
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies under way
Degree programme: Specialization in Education
Field of Study: German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Sprachlernspiele für Schüler/innen mit sozialer Phobie im DaF-Unterricht

49.
Petrová, Karolína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Specialization in Education
Study Fields: German Language for Education, Russian Language for Education
Bachelor's thesis defence: Literární texty v učebnicích ruského jazyka pro ZŠ (analýza vybraných učebnic)

50.
Podolová, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies under way
Degree programme: German Language for Education
Field of Study: German Language for Education
Bachelor's thesis defence: Lehrwerke als Motivationsfaktor des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache

Other pages listing the graduates selected:
1: Bartlová, Hana 51: Podrazil, Michal

Search for a graduate and thesis:

Masaryk University
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z    expand all

* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Community Network

Community Network – Do you have an MU/UJEP diploma? If so, meet your former schoolmates.