Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |

1.
Adamcová, Aneta maiden name: Veselá
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Metodický průvodce pro taneční a pohybovou výchovu na 1. stupni ZŠ

2.
Adamcová, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Faktory školního prostředí ovlivňující správné držení těla dětí - případová studie 4. ročníku ZŠ

3.
Adamcová, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Výchova podle P. Josefa Kentenicha na 1. stupni ZŠ

4.
Adámková, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Realizace integrované terénní výuky ve 4. a 5. ročníku ZŠ

5.
Adámková, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Názory a postoje žáků 1. stupně ZŠ na pohybový a výživový režim

6.
Adámková, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Pravopis na 1. stupni základní školy

7.
Adamová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Využití regionálních prvků v učivu vlastivědy na 1. stupni ZŠ

8.
Adamová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies under way
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Alternativní směry v primárním vzdělávání

9.
Aldorfová, Eliška
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Vliv školního prostředí na držení těla dětí mladšího školního věku - případová studie třídy

10.
Ambrožová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training (combination/specialization: Všeobecný směr)
Master's thesis defence: Srovnání drogové scény mezi městem a venkovem na 1. stupni ZŠ

11.
Andělová, Petra maiden name: Doláková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training (combination/specialization: Anglický jazyk a literatura)
Master's thesis defence: Matematika v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání

12.
Andrejs, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Motivation, Emotionen und Metakognition der Schüler/innen auf der Primarstufe im Fremdsprachenunterricht
Master's thesis defence: Motivation, Emotionen und Metakognition der Schüler/innen auf der Primarstufe im Fremdsprachenunterricht

13.
Andrýsková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Počítačová gramotnost dětí 5. třídy na malotřídní ZŠ

14.
Antoňů, Jana maiden name: Čeloudová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Rytmicko-pohybové a instrumentální činnosti v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy

15.
Antošová Nedvědická, Nikol maiden name: Nedvědická
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Využití regionálního principu ve výuce na 1. stupni ZŠ - regionální učebnice obce Milotice

16.
Audyová, Zora maiden name: Tichá
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Sebepoznávání pomocí výtvarných aktivit. Prvky arteterapie ve výtvarném kroužku na ZŠ

17.
Augustýnová, Dana maiden name: Petříčková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Rozvíjení geometrické představivosti žáků primární školy prostřednictvím manipulativních činností

18.
Babáčková, Dominika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies under way
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Vybrané faktory školního prostředí s možným negativním působením na držení těla dětí mladšího školního věku - případová studie

19.
Baďurová, Blanka maiden name: Chalupová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Vytváření matematických představ u dětí v 1. ročníku ZŠ a jejich připravenost na vyučování matematice

20.
Baďurová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training (combination/specialization: Anglický jazyk a literatura)
Master's thesis defence: Informační technologie ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

21.
Bagarová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Videonávody k přírodovědným pokusům a jejich aplikace ve výuce na 1. stupni ZŠ

22.
Bajerová, Adéla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Vztah dětí mladšího školního věku ke škole a vzdělávání

23.
Bajková, Ivana maiden name: Drbolová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Častá onemocnění v dutině ústní a znalosti žáků k zubnímu zdraví

24.
Bajová, Věra maiden name: Teplíková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training (combination/specialization: Německý jazyk)
Master's thesis defence: Rozvoj dovednosti čtení s porozuměmím ve 2. ročníku ZŠ

25.
Bajtová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Finanční gramotnost na 1. stupni základní školy

26.
Balounová, Mirka maiden name: Skryjová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training (combination/specialization: Všeobecný směr)
Master's thesis defence: Příprava přírodovědné vycházky pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ v oblasti Velkého Meziříčí

27.
Balvínová, Monika maiden name: Chaloupková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Čeština pro žáky imigranty

28.
Baniová, Alžběta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Provázanost výuky na 1. stupni základní školy s udržováním kalendářních obyčejů ve vybraných obcích

29.
Baňochová, Hana maiden name: Ficnerová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Zvládání stresu u žáků na prvním stupni ZŠ

30.
Barešová, Marie maiden name: Pospíšilová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training (combination/specialization: Anglický jazyk a literatura)
Master's thesis defence: Prezentace gramatiky dětem

31.
Barešová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Faktory školního prostředí ovlivňující správné držení těla dětí - případová studie 1. ročníku ZŠ

32.
Barnetová, Daniela maiden name: Judasová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training (combination/specialization: Anglický jazyk a literatura)
Master's thesis defence: Regionální prvky na 1. stupni ZŠ

33.
Bartas, Michael
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Názory učitelů na školní pohybovou aktivitu žáků na 1. stupni ZŠ

34.
Bartíková, Erika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Rozvoj dovednosti čtení s porozuměním na 1. stupni ZŠ

35.
Bártková, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Reedukace specifických poruch učení ve skupině na 1.stupni ZŠ

36.
Bartková, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Pohybová aktivita jako součást integrované terénní výuky na 1. stupni základní školy

37.
Bártková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: S Antonem Arche za krásami Podzámecké zahrady, Výukový program regionální výchovy na 1. stupni ZŠ

38.
Bartoňková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Regionální prvky v projektové výuce na 1.st. ZŠ

39.
Bartošíková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training (combination/specialization: Anglický jazyk a literatura)
Master's thesis defence: Uplatňování hudebních nástrojů ve výchovně vzdělávacím procesu na 1. stupni ZŠ

40.
Bártová, Jaroslava
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Podpora pohybové aktivity žáků na 1. stupni základní školy

41.
Bartůňková, Světlana maiden name: Pazděrová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training (combination/specialization: Anglický jazyk a literatura)
Master's thesis defence: Posilování pozitivních sociálních vztahů ve třídě na I. stupni základní školy

42.
Bašná, Karla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training (combination/specialization: Music)
Master's thesis defence: Místo výrazů cizího původu v mluvených projevech dětí 1. stupně ZŠ a jejich vliv na kultivovanost mluveného projevu

43.
Baťková, Nikola maiden name: Ciprysová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies under way
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Utváření vztahu k lidové kultuře prostřednictvím tvorby

44.
Baťová, Sabina maiden name: Horoščáková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training (combination/specialization: Ruský jazyk)
Master's thesis defence: Využití overballů při práci s dětmi na 1. stupni ZŠ

45.
Baxantová, Irena maiden name: Svobodová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training (combination/specialization: Anglický jazyk a literatura)
Master's thesis defence: Pohádková próza z hlediska jazyka a vyučování slohu.

46.
Bečváříková, Alexandra maiden name: Hasmanová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training (combination/specialization: Ruský jazyk)
Master's thesis defence: Využití psychomotorických her v hodinách plavání pro 1. stupeň ZŠ

47.
Bednaříková, Anežka maiden name: Pekárková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Nakládání s odpady v průřezovém tématu Environmentální výchova na 1. stupni ZŠ

48.
Bednářová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Aktivizující metody ve výuce na 1. stupni základní školy

49.
Bednářová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Study Fields: Lower Secondary School Teacher Training in Special Education, Primary School Teacher Training (combination/specialization: Special Pedagogy)
Master's thesis defence: Alternativní metody výuky německého jazyka u dětí se specifickými poruchami učení

50.
Bednářová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Teacher Training for Primary Schools
Field of Study: Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Faktory školního prostředí ovlivňující správné držení těla dětí - případová studie 1. - 5. ročníku ZŠ

Search for a graduate and thesis:

Masaryk University
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z    expand all

* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Community Network

Community Network – Do you have an MU/UJEP diploma? If so, meet your former schoolmates.