Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |

1.
Adamíková, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Analýza prístupu mladých ľudí k mediálnym obsahom z verejného sveta
Master's thesis defence: Analýza prístupu mladých ľudí k mediálnym obsahom z verejného priestoru
Master's thesis defence: Taktiky hodnotenia dôveryhodnosti a spoľahlivosti spravodajských obsahov v on-line prostredí

2.
Agalarov, Sabir
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Reflexe sovětské intervence v ČSSR v roce 1968 v tištěných orgánech komunistických stran Itálie, Kuby a Sovětského svazu
Master's thesis defence: Reflexe sovětské intervence v ČSSR v roce 1968 v tištěných orgánech komunistických stran Sovětského svazu, Itálie a Kuby
Master's thesis defence: Reflexe sovětské intervence v ČSSR v roce 1968 v tištěných orgánech komunistických stran Sovětského svazu, Itálie a Kuby

3.
Andor, Jakub
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Prípadová štúdia žurnalistov pracujúcich pre mexický denník El Universal: analýza ich názorov na vybrané atribúty ich profesie
Master's thesis defence: Prípadová štúdia žurnalistov pracujúcich pre mexický denník El Universal: analýza ich názorov na vybrané atribúty ich profesie

4.
Andrýsková, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Dominantní a alternativní zakódování televizního seriálu Žena za pultem

5.
Appl, Filip
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Internet v životě larpové subkultury: analýza vnější komunikace

6.
Bacík, Ondřej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Zeman versus Schwarzenberg: Analýza mediálního obrazu druhého kola prezidentské volby a jeho kandidátů v České televizi

7.
Badáňová, Adéla
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Proměny mediální reprezentace Romů v českém tisku

8.
Bajaníková, Viktória
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Čítačky elektronických kníh z pohľadu ich užívateľov: analýza užívateľských stratégií

9.
Bakalíková, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Televizní dokument-portrét

10.
Balounová, Andrea
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Specifika tematického vývoje na základě vlastního dokumentárního filmu

11.
Baniarová, Simona
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Dva mediálne obrazy Operácie Protective Edge - kritická diskurzívna analýza

12.
Barabášová, Iveta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Mediální obraz kyjevského povstání v českých denících - obsahová analýza
Master's thesis defence: Mediální obraz kyjevského povstání v českých denících - obsahová analýza

13.
Bárta, Jiří
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Jan Scheinost - prominentní katolický novinář před Národním soudem

14.
Bartáková, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Zkušenosti a postoje divaček lifestyle YouTube videí optikou teorie užití a uspokojení

15.
Bártek, Tomáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Ideologie v počítačových hrách

16.
Bauer, Lukáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Každodenní praxe adolescentních Romů v kontextu informačních a komunikačních technologií
Master's thesis defence: ICT v každodenních praxích mladých Romů

17.
Bečáková, Klára
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Praktiky a motivace členů konvergentního publika ve způsobech získávání audiovizuálních obsahů

18.
Bednářová, Aneta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Brněnská rozhlasová škola a její vztah k pražskému ústředí Radiojournalu

19.
Bednářová, Hana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Mediální krajina v ČR: Nové žurnalistické projekty v rámci subsystému lokálního a regionálního tisku v České republice

20.
Bedrošová, Marie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Komunikační strategie v zobrazování ženských a mužských postav na příkladu fandomu seriálu Doctor Who

21.
Běhalová, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Publicistické žánry Vladislava Vančury

22.
Beláková, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Analýza on-line prezentácie slovenských hudobných skupín a rozširovanie ich komunikácie s publikom (Na príklade webovej stránky Bandzone.cz)

23.
Bellová, Monika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Banksy a jeho umelecká reakcia na izraelsko-palestínsky konflikt (interpretácia mediálnych streetartových produktov z rokov 2005 a 2007)

24.
Bellová, Viktória
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Urban communication of Berlin through Movies

25.
Bělohlávková, Karolína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Mediální organizace a moc: Čs rozhlas Brno v 60. letech

26.
Belokostolská, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Cesta k mediálnej gramotnosti seniorov

27.
Benda, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Mediální systém Ruska v době vlády Vladimira Putina

28.
Beneda, Ivo
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Reflexe problematiky tiskového práva v odborných časopisech První republiky

29.
Benedeková, Andrea
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Media Literacy and Media Practices within the Slovak church community Cirkev Bratská

30.
Beránek, Daniel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Reartikulace konceptů ideologie a hegemonie v rámci mediálních studií

31.
Beranová, Radka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Nízkoprahový klub Pavlač

32.
Bernátová, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Normalization of Cosmetic Surgery in Czech on-line media discourse
Master's thesis defence: Normalization of Cosmetic Surgery in Czech on-line media discourse

33.
Beťko, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Hysteria.sk - historická a ideologická sonda do virtuálnej komunity
Master's thesis defence: Problematika medializácie nezávislých mediálnych projektov pri ich vstupe na trh

34.
Bezuchová, Monika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Specifiky vývoje tématu na přikladu vlastního dokumentárního díla
Master's thesis defence: Specifika vývoje tématu na příkladu vlastního dokumentárního díla

35.
Bláha, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Kuchařská televizní show optikou teorie vkusu Pierra Bourdieu: ratingová a obsahová analýza

36.
Blahošová, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media Studies and Journalism
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Gender differences in online conversation topics and self-disclosure: Content analysis of Czech adolescents’ instant messaging conversations

37.
Blažejovská, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Cizinci ve zpravodajství MF Dnes: mediální rámce a jejich proměny v čase ekonomické krize

38.
Blehová, Simona
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Naše predstavy o nich: Kritická diskurzívna analýza utečeneckej krízy v denníku SME

39.
Bočková, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Výrazové prostředky televizního zpravodajství a publicistiky - srovnání

40.
Boháč, Petr
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Procesy tvorby produktů vědecké žurnalistiky v českém prostředí pohledem novinářů

41.
Bojková, Simona
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Online svépomocné komunity pro ženské oběti domácího násilí

42.
Borko, Peter
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Slovenskí užívatelia on-line sociálnych sietí a komunikácia politických tém

43.
Bořutová, Martina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Cenzura v autoritářském a liberálně demokratickém mediálním systému

44.
Bradová, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Mediální obraz druhé cestovatelské výpravy M. Zikmunda a J. Hanzelky v Mladé frontě (1959-1964)

45.
Braná, Dominika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Nezávislosť médií a politický vplyv v transformujúcich sa mediálnych systémoch: prípad Slovenskej republiky počas vlády Vladimíra Mečiara

46.
Brandová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Naplňování informační potřeby žen na mateřské a rodičovské dovolené

47.
Brhelová, Jarmila
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Mediální obraz novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí v MF Dnes

48.
Bröcknerová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Globální média, minority a kulturní hybridizace

49.
Brothánková, Lenka maiden name: Jebáčková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: #Očimamladýchžen: Reflexe účinků sociální sítě Instagram na dynamiku poruch příjmu potravy

50.
Broža, Petr
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Media and Communication Studies
Field of Study: Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Vznik a dynamika českého mediálního trhu s časopisy ICT (na příkladu časopisu Extra PC)

Search for a graduate and thesis:

Masaryk University
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z    expand all


* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Community Network

Community Network – Do you have an MU/UJEP diploma? If so, meet your former schoolmates.