Počet výsledků: 3

Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
zahrnout jen obhájené práce

Brožek, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Studijní plán: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Disertační práce: Použití speciálních pomůcek u obtížného zajištění dýchacích cest

Cihlář, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Studijní plán: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Disertační práce: Srovnání dostupnosti nízkomolekulárních heparinů u nemocných v kritickém stavu

Harazim, Hana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Studijní plán: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Disertační práce: Faktory efektivity peripartální optimalizace anesteziologického postupu