Počet výsledků: 175

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Intenzivní péče: Intenzivní péče
zahrnout jen obhájené práce

Albrechtová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Intenzivní péče
Studijní plán: Intenzivní péče
Diplomová práce: Pohled NLZP na změnu pracovních podmínek na interním příjmu v době epidemie Covid-19

Al-Halabiová, Karina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Intenzivní péče
Studijní plán: Intenzivní péče
Diplomová práce: Post-intensive care syndrom u pacientů s diagnózou COVID-19

Antalová, Natália

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Intenzivní péče
Studijní plán: Intenzivní péče
Diplomová práce: Rany vznikajúce v súvislosti s poskytováním ošetrovatelskej starostlivosti v intenzívnej starostlivosti v pediatrii

Bařinová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Intenzivní péče
Studijní plán: Intenzivní péče
Diplomová práce: Prevence poškození kůže a sliznic v souvislosti s poskytováním intenzivní ošetřovatelské péče

Bencová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Intenzivní péče
Studijní plán: Intenzivní péče
Diplomová práce: Využití orofaciální stimulace u novorozenců v intenzivní péči

Benešová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Intenzivní péče
Studijní plán: Intenzivní péče
Diplomová práce: Faktory ovlivňující pracovní zátěž sester na JIP

Benešovská, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Intenzivní péče
Studijní plán: Intenzivní péče
Diplomová práce: Kvalita života pacientů s infekčním onemocněním střev

Berger, Richard

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Intenzivní péče
Studijní plán: Intenzivní péče
Diplomová práce: Pohled na kardiopulmonální resuscitaci očima sester v intenzivní péči

Bergmanová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Intenzivní péče
Studijní plán: Intenzivní péče
Diplomová práce: Management hypokalémie v intenzivní péči

Bergrová, Irena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Intenzivní péče
Studijní plán: Intenzivní péče
Diplomová práce: Informovanost pacientů před koronarografií

Blažková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Intenzivní péče
Studijní plán: Intenzivní péče
Diplomová práce: Kvalita života po transplantaci kostní dřeně u pacientů s mnohočetným myelomem

Bobčíková, Klaudie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Intenzivní péče
Studijní plán: Intenzivní péče
Diplomová práce: Péče o pacienta s ECCO2R terapií

Bořková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Intenzivní péče
Studijní plán: Intenzivní péče
Diplomová práce: Kontrola hladiny glykémie v intenzivní péči

Brantálová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Intenzivní péče
Studijní plán: Intenzivní péče
Diplomová práce: Informovanost sester o kompetencích ošetřovatelského personálu

Buchtová, Svatava

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Intenzivní péče
Studijní plán: Intenzivní péče
Diplomová práce: Mentorování v intenzivní péči

Bukvová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Intenzivní péče
Studijní plán: Intenzivní péče
Diplomová práce: Zdravotní klaun v intenzivní péči

Burdová, Sarah

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Intenzivní péče
Studijní plán: Intenzivní péče
Diplomová práce: Ošetřovatelské intervence u pacientů s mozkovou příhodou ovlivněné pandemií COVID-19

Čekanová, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Intenzivní péče
Studijní plán: Intenzivní péče
Diplomová práce: Dekubity ako prvok kvality starostlivosti z pohľadu laickej populácie

Černá, Helena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Intenzivní péče
Studijní plán: Intenzivní péče
Diplomová práce: Kvalita života pacientů po elektrické kardioverzi pro fibrilaci síní

Černá, Stanislava

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Intenzivní péče
Studijní plán: Intenzivní péče
Diplomová práce: Zátěž sester pracujících v intenzivní péči