Počet výsledků: 4

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie: Lékařská mikrobiologie a imunologie LF - Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie: Patologie a soudní lékařství
zahrnout jen obhájené práce

Grymová, Tereza

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie
Studijní plán: Lékařská mikrobiologie a imunologie
Disertační práce: Alternativní sestřih exonu 3 genu SERPING1 a aktivace neutrofilů v kontextu patogeneze hereditárního angioedému

Gurín, Dominik

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie
Studijní plán: Patologie a soudní lékařství
Disertační práce: Prognostické a prediktivní markery nádorů hlavy a krku

Kotásková, Iva

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie
Studijní plán: Lékařská mikrobiologie a imunologie
Disertační práce: Molekulárně biologická analýza smíšených klinických vzorků

Vrbová, Markéta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie
Studijní plán: Lékařská mikrobiologie a imunologie
Disertační práce: Imunitní systém a vnější prostředí