Počet výsledků: 6

Výsledky se týkají 3 oborů/plánů studia
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Stomatologie a otorinolaryngologie: Otorinolaryngologie LF - Stomatologie a otorinolaryngologie: Stomatologie
zahrnout jen obhájené práce

Hanák, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Stomatologie a otorinolaryngologie
Studijní plán: Otorinolaryngologie
Disertační práce: Cílená chirurgická léčba obstrukční spánkové apnoe

Hromčík, Filip

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Stomatologie a otorinolaryngologie
Studijní plán: Stomatologie
Disertační práce: Terapie chronické parodontitidy pomocí resolvinů a lipoxinů

Jančíková, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Stomatologie a otorinolaryngologie
Studijní plán: Otorinolaryngologie
Disertační práce: Indikace k videofluoroskopickému vyšetření polykání a zhodnocení výsledků v diagnostice poruch polykání u dětí

Kavříková, Denisa

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Stomatologie a otorinolaryngologie
Studijní plán: Stomatologie
Disertační práce: Genetické dispozice k onemocnění parodontu a jejich vztah k systémovým chorobám

Veselý, Miroslav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Stomatologie a otorinolaryngologie
Studijní plán: Otorinolaryngologie
Disertační práce: Hodnocení morfologicko - dynamických vlastností živých nádorových buněk digitální holografickou mikroskopií

Zelinka, Jiří

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Stomatologie a otorinolaryngologie
Studijní plán: Stomatologie
Disertační práce: Využití fibrinu bohatého na krevní destičky při léčbě medikamentózně podmíněných osteonekróz čelistních kostí