Počet výsledků: 57

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
zahrnout jen obhájené práce

Adamová, Sabina

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Studijní plán: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Bakalářská práce: Využití hmotnostní spektrometrie pro diagnostiku mnohočetného myelomu

Baranová, Romana

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Studijní plán: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Bakalářská práce: Imunohistochemický profil vybraných interleukinů a jejich vztah k cytochrom P450 epoxygenázám v Hofbauerových buňkách placenty

Bednaříková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Studijní plán: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Bakalářská práce: Stanovení PDL1 u lymfoproliferativního onemocnění

Bieliková, Veronika

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Studijní plán: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Bakalářská práce: Akutní myeloidní leukémie – literární rešerše a praktický podíl na přípravě cytogenetického atlasu chromosomových aberací analýzou dat pacientů z FN Brno.

Blažková, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Studijní plán: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Bakalářská práce: Sledování změn exprese povrchových markerů zralých a nezralých neutrofilů při oxidačním vzplanutí u pacientů po traumatu nebo chirurgickém zákroku

Boušková, Nella

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Studijní plán: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Bakalářská práce: Výskyt methicilin rezistentních Staphylococcus aureus (MRSA) ve Fakultní nemocnici Brno

Brosová, Sandra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Studijní plán: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Bakalářská práce: Erytrocyty premyté

Březáčková, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Studijní plán: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Bakalářská práce: Spektrum zachycených obligátních střevních patogenů u pacientů ve Fakultní nemocnici Brno

Dlugošová, Slavomíra

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Studijní plán: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Bakalářská práce: Molekulární diagnostika achondroplázie

Dostálová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Studijní plán: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Bakalářská práce: Studium exozomálních mikroRNA v periferní krvi pacientů s monoklonálními gamapatiemi

Ďurčanská, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Studijní plán: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Bakalářská práce: Status HER2 u Triple-negativních karcinomů prsu

Elísková, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Studijní plán: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Bakalářská práce: Průkaz EBV viru v tkáňovém materiálu

Filipová, Lenka

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Studijní plán: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Bakalářská práce: Změny v expresi myeloperoxidázy u aktivovaných neutrofilů

Fuková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Studijní plán: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Bakalářská práce: Řešení interference daratumumabu při typizaci monoklonálního proteinu za pomoci imunofixační elektroforézy

Haninová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Studijní plán: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Bakalářská práce: Laboratorní monitorování léčby koncentráty rekombinantního faktoru s prodlouženým biologickým poločasem u pacientů s hemofilií.

Hanyášová, Anna-Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Studijní plán: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Bakalářská práce: Výběr a příprava vhodné kontrolní tkáně pro IHC metody

Holík, Filip

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Studijní plán: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Bakalářská práce: Nová on-line metoda stanovení 25-OH Vitamin D3/D2 pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

Kalvodová, Simona

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Studijní plán: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Bakalářská práce: Porovnání rychlosti sedimentace erytrocytů na analyzátoru Alifax a metodou FW

Kalvová, Miroslava

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Studijní plán: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Bakalářská práce: Spotřeba klinické plazmy ve Fakultní nemocnici Brno v letech 2011 - 2020

Kimmelová, Nikola

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Studijní plán: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Bakalářská práce: Porovnání výsledků a posouzení diagnostického významu prokalcitoninu, presepsinu, interleukinu-6 a ICIS