Počet výsledků: 2

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Farmaceutická fakulta
Obor/plán
FaF - Farmaceutická chemie: Farmaceutická chemie
zahrnout jen obhájené práce

Kroutil, Aleš

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Farmaceutická fakulta, 2024

Studijní program: Farmaceutická chemie
Disertační práce: Syntéza a hodnocení potenciálních inhibitorů acetylcholinesterázy

Stupák, Ivan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Farmaceutická fakulta, 2021

Studijní program: Farmaceutická chemie
Disertační práce: Optimalizace disolučních kompartmentů k nové verzi přístroje pro biorelevantní disoluce - Golem v2