Počet výsledků: 13

Výsledky se týkají 3 oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Obecná jazykověda: Obecná jazykověda
zahrnout jen obhájené práce

Bratsylo, Anastasiia

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Obecná jazykověda
Studijní plán: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Vzestup a pád marrismu

Fikejs, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Obecná jazykověda
Studijní plán: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Vyjádření plurality v nominální doméně v českém znakovém jazyce

Foltýn, Matyáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Obecná jazykověda
Studijní plán: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Srovnávací gramatika kypčackých židovských jazyků a krymské tatarštiny

Gregorová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Obecná jazykověda
Studijní plán: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Proměny ve specifických oblastech slovní zásoby

Hermanová, Doroty

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Obecná jazykověda
Studijní plán: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Vývoj participií, infinitivu a supina z indoevropštiny do češtiny

Kusakina, Nina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Obecná jazykověda
Studijní plán: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Lexikalizace základních pojmenování barev: korpusová studie

Květoňová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Obecná jazykověda
Studijní plán: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Rysová geometrie českých pádů

Machalová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Obecná jazykověda
Studijní plán: Obecná jazykověda
Rigorózní práce: Názvy strunných hudebních nástrojů v češtině

Selecká, Diana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Obecná jazykověda
Studijní plán: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Fonologická adaptácia anglicizmov v západoslovanských jazykoch

Slunská, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Obecná jazykověda
Studijní plán: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Ekvativy a komparativy: experimentální studie zaměřená na NPI licencování

Spurná, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Obecná jazykověda
Studijní plán: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Vývoj konsonantických skupin v románských jazycích

Šulíková, Žaneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Obecná jazykověda
Studijní plán: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Distributivita, kvantifikátory a interpretace jmenných frází v přirozeném jazyce: akviziční experiment

Vlčková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Obecná jazykověda
Studijní plán: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Proměny ve specifických oblastech slovní zásoby