Počet výsledků: 26

Výsledky se týkají 3 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Dějiny starověku: Dějiny starověku
zahrnout jen obhájené práce

Aujezdská, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Dějiny starověku
Studijní plán: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Stravování starověkých kultur v díle Hérodota

Balloková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Dějiny starověku
Studijní plán: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Včelařství ve starověku

Buchová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Dějiny starověku
Studijní plán: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Egyptské kosmogonie a jejich srovnání s mezopotámskými představami o vzniku světa

Caletková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Dějiny starověku
Studijní plán: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Řecký koncept osudu v eposu Ilias

Dolejšková, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Dějiny starověku
Studijní plán: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Přínos alexandrijské medicíny pro starověký svět

Galbová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Dějiny starověku
Studijní plán: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Významné ženy helénistického období

Hamšík, Tomáš

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Dějiny starověku
Studijní plán: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Posmrtný život ve starověké Mezopotámii: Interpretace mýtu Nergal a Ereškigal.

Janíková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Dějiny starověku
Studijní plán: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Hroch v antice a textová kritika Ammiana Marcellina

Komenda, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Dějiny starověku
Studijní plán: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Grécko-macedónske akcie v Malej Ázii medzi rokmi 500 až 335 pred Kr.

Kozáková, Magdaléna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Dějiny starověku
Studijní plán: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Komunikace s mrtvými ve starověkém Egyptě

Krejčíř, Viktor

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Dějiny starověku
Studijní plán: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Odraz perské propagandy v Herodotově popisu autokracie

Kubík, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Dějiny starověku
Studijní plán: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Speciální jednotky ve starověku

Novák, Jakub

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Dějiny starověku
Studijní plán: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Úloha náboženství ve státní ideologii starobabylonského období

Pokorná, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Dějiny starověku
Studijní plán: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Obraz Arsinoé II. v díle Marca Iuniana Iustina

Sedlář, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Dějiny starověku
Studijní plán: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Helénistické objevy a technologický pokrok ve 3. století př. n. l.

Shánělová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Dějiny starověku
Studijní plán: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Vznik a působení oddílu equites singulares Augusti

Supová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Dějiny starověku
Studijní plán: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Role vdané ženy ve společnosti klasických Athén

Šimková, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Dějiny starověku
Studijní plán: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Amazonky v dílech antických autorů

Šimková, Viola

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Dějiny starověku
Studijní plán: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Obraz Marca Antonia v pozdních dílech M. Tullia Cicerona

Šrédlová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Dějiny starověku
Studijní plán: Dějiny starověku
Bakalářská práce: Zprávy antických autorů o království Sabá