Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají zvoleného plánu FNKRpJ Klasický řecký jazyk a literatura (navazující prezenční jednooborový)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Klasický řecký jazyk a literatura: Klasický řecký jazyk a literatura
zahrnout jen obhájené práce

Zavřel, Viktor

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Klasický řecký jazyk a literatura
Studijní plán: Klasický řecký jazyk a literatura
Diplomová práce: Mezi ousia a substantia: dědictví Aristotelovy Metafyziky