Počet výsledků: 11

Výsledky se týkají 5 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Jihoslovanská a balkánská studia: Bulharština FF - Jihoslovanská a balkánská studia: Chorvatština FF - Jihoslovanská a balkánská studia: Slovinština FF - Jihoslovanská a balkánská studia: Jihoslovanská a balkánská studia
zahrnout jen obhájené práce

Benderradj, Sára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Jihoslovanská a balkánská studia
Studijní plán: Chorvatština
Bakalářská práce: Kontrastivní analýza chorvatských a českých částic a citoslovcí v překladu

Brajdić, Marijana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Jihoslovanská a balkánská studia
Studijní plán: Chorvatština
Bakalářská práce: Komparativní analýza chorvatského, srbského a českého překladu antroponym v románu The Colour of Magic Terryho Pratchetta

Čaloud, Adam

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Jihoslovanská a balkánská studia
Studijní plán: Bulharština
Bakalářská práce: Český a slovenský tisk a zásah NATO ve Svazové republice Jugoslávii

Fuxová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Jihoslovanská a balkánská studia
Studijní plán: Bulharština
Bakalářská práce: Prefigovaná slovesa pohybu v češtině a jejich překladové ekvivalenty v bulharštině

Janků, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Jihoslovanská a balkánská studia
Studijní plán: Slovinština
Bakalářská práce: Slovinská diaspora v Argentině: historický vývoj a snaha o zachování kulturní identity

Julíčková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Jihoslovanská a balkánská studia
Studijní plán: Chorvatština
Bakalářská práce: Frazeologie v chorvatských a českých publicistických textech s tematikou války na Ukrajině

Kotíková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Jihoslovanská a balkánská studia
Studijní plán: Slovinština
Bakalářská práce: Recepcia českej a slovenskej literatúry v časopise Ljubljanski zvon medzi rokmi 1881-1900

Nikoličová, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Jihoslovanská a balkánská studia
Studijní plán: Chorvatština
Bakalářská práce: Recepce děl jihoslovanské literatury na stránkách periodik Československo-jihoslovanská liga a Slovanský přehled v letech 1918–1940

Poisl, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Jihoslovanská a balkánská studia
Studijní plán: Chorvatština
Bakalářská práce: Vybrané motivy básnické sbírky Lirika Itake Miloše Crnjanského

Veselá, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Jihoslovanská a balkánská studia
Studijní plán: Chorvatština
Bakalářská práce: Jazyková analýza reklam v chorvatštině a v češtině (na základě reklam na nápoje)

Zajác, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Jihoslovanská a balkánská studia
Studijní plán: Chorvatština
Bakalářská práce: Street art v Záhřebu a Lublani na příkladu vybraných lokalit