Počet výsledků: 48

Výsledky se týkají 6 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Historie: Církevní dějiny FF - Historie: Dějiny raného novověku FF - Historie: Dějiny středověku FF - Historie: Moderní dějiny FF - Historie: Historie
zahrnout jen obhájené práce

Babinčáková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Historie
Studijní plán: Moderní dějiny
Diplomová práce: Návrat domov? Perspektíva emigrantov vracajúcich sa do Československa po roku 1989

Barková, Viktória

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Historie
Studijní plán: Moderní dějiny
Diplomová práce: Šoa na Slovensku: osobné príbehy dvoch Židov z Ładośovho zoznamu. Rabín Armin Frieder a Gisela Fleischmann.

Bárta, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Historie
Studijní plán: Moderní dějiny
Diplomová práce: Obraz policie a četnictva v meziválečném období v literatuře a žurnalistice

Bončová, Viktória

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Historie
Studijní plán: Moderní dějiny
Diplomová práce: Analýza transformácie súdneho trestania prostitúcie v ére štátneho socializmu: Československo 1948-1960

Brzkovský, Norbert

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Historie
Studijní plán: Moderní dějiny
Diplomová práce: Generál Josef Buršík

Březina, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Historie
Studijní plán: Moderní dějiny
Diplomová práce: Nacistický teror na jaře 1945 se zaměřením na vypálené obce

Čajka, Dalibor

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Historie
Studijní plán: Dějiny středověku
Diplomová práce: Obraz vlka v textech církevních autorů raného středověku

Dáňa, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Historie
Studijní plán: Dějiny středověku
Diplomová práce: In exitu terrae nostrae. Zemské brány, přechodové oblasti a kontaktní zóny přemyslovských knížectví

Dvořák, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Historie
Studijní plán: Církevní dějiny
Diplomová práce: Legatio mortuorum ad vivos - očistec v pojetí Františka Kajetána Netvorského

Glazarová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Historie
Studijní plán: Moderní dějiny
Diplomová práce: Česko-německé vztahy na Trutnovsku v období I. republiky

Hensl, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Historie
Studijní plán: Moderní dějiny
Diplomová práce: Na rozhraní světů: Vítězslav Nezval mezi avantgardou a stalinismem

Holíková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Historie
Studijní plán: Moderní dějiny
Diplomová práce: První dny listopadového dění 1989 v Brně z pohledu vybraných institucí

Horňák, Matej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Historie
Studijní plán: Církevní dějiny
Diplomová práce: Život a dielo Szymona Budného

Hudčeková, Mária

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Historie
Studijní plán: Dějiny raného novověku
Diplomová práce: Jezuitské misie raného novoveku

Chalupa, František

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Historie
Studijní plán: Moderní dějiny
Diplomová práce: Právo lidu mezi revolucí a evolucí. Československá sociální demokracie na cestě od dialektiky k realitě (1918-1935)

Jakšík, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Historie
Studijní plán: Moderní dějiny
Diplomová práce: Kapitoly z hospodářských a průmyslových dějin Blanska v první polovině 20. století

Ježová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Historie
Studijní plán: Moderní dějiny
Diplomová práce: Komparace obrazu socialistické, kapitalistické a feudální společnosti v divadelním umění na příkladu repertoáru činohry Národního, Zemského a Státního divadla v Brně v letech 1945-1950

Kačerová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Historie
Studijní plán: Moderní dějiny
Diplomová práce: Reflexe událostí v Polsku 1980–1983 v bývalém Východočeském kraji

Kadlec, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Historie
Studijní plán: Dějiny středověku
Diplomová práce: Mons Oliveti v proměnách dlouhého 13. století

Králová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Historie
Studijní plán: Moderní dějiny
Diplomová práce: Protikomunistický odboj a komunistická perzekuce na příkladu případu Jana Buchala