Počet výsledků: 3

Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Historie: Historie
zahrnout jen obhájené práce

Lyčka, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Historie
Studijní plán: Historie
Disertační práce: Voják stavebníkem: Jan I. Josef kníže z Liechtensteina (1760–1836)

Máša, Pavel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Historie
Studijní plán: Historie
Disertační práce: František Ladislav Rieger jako tvůrce a objekt české historické paměti

Štěpánková, Andrea

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Historie
Studijní plán: Historie
Disertační práce: Mezi strachem a přijetím: Novokřtěnci a předbělohorská Morava