Počet výsledků: 79

Výsledky se týkají 5 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Pedagogika: Pedagogika FF - Pedagogika: Digitální technologie ve vzdělávání
zahrnout jen obhájené práce

Al-Safadi, Fatima

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Výuka anglického jazyka s využitím sociálních sítí pohledem lektorek jazykových škol

Babyrádová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Proměna vybraných aspektů skupinové práce s ohledem na cíl skupinové práce

Bauška, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Využívání Montessori přístupů v přípravě do školy ve srovnání běžné a Montessori mateřské školy

Belovecová, Boglárka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Úzkost z veřejného projevu u studentů Masarykovy univerzity

Benda, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: První české gymnázium státní v Brně v letech 1912 - 1922

Birčáková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Každodenní život školy Jednoty bratrské

Boháčová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: České základní školství v letech 1939 - 1955 na příkladu obecné a měšťanské školy v Horní Cerekvi

Bracková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Vzdělávání dětí mladšího školního věku během hospitalizace v nemocnici

Cahová, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Rozvoj předčtenářské gramotnosti v mateřské škole

Čadová, Johana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Spolupráce rodičů a Montessori mateřské školy při vzdělávání dětí

Číhalová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Podvádění v rámci on-line výuky na středních školách

Čonková, Sabina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Pohledy rodičů na využívání digitálních technologií dětmi ve věku 12 až 13 let

Etzlerová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Vzdělávání nadaných žáků víceletých gymnázií pohledem rodičů

Fertigová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Syndrom vyhoření u učitelek mateřských škol

Fialová, Alžběta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Životní styl pracovníků v sociálních službách pečujících o zcela závislé seniory

Fialová, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Využití digitálních technologií ve výuce anglického jazyka na základní škole očima učitelů

Figarová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Humor v české seriálové tvorbě ze školního prostředí

Forgáčová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Reflexe výuky ukrajinských žáků v českých školách pohledem učitelů základních škol

Gladiš, Václav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Gamifikace s využitím digitálních technologií na druhém stupni základních škol

Gotthardová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Středoškolští učitelé a distanční výuka v době koronavirové pandemie