Počet výsledků: 14

Výsledky se týkají 4 oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Učitelství základů společenských věd pro střední školy: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Andělová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Studijní plán: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Vybrané strategie volené základními školami k práci se sociálně znevýhodněnými žáky

Bohatcová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Studijní plán: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Aktivizující výukové metody v etické výchově na SŠ

Chalupová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Studijní plán: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Úloha náboženství v Komenského pedagogice

Kameník, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Studijní plán: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Ukázková hodina pro výuku ZSV na SŠ - antická skepse

Morávková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Studijní plán: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Eutanazie ve společenskovědním vzdělávání

Mrázková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Studijní plán: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Revoluční rok 1968 v USA, Francii a Československu

Müllerová, Radmila

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Studijní plán: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Výuka religionistiky jako vědeckého oboru

Nešporová Myslivcová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Studijní plán: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Rétorika jako součást výuky ZSV

Procházková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Studijní plán: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Svoboda a odpovědnost: sexuální výchova na středních školách

Punčochář, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Studijní plán: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Analýza a hodnocení vybraných učebnic práva pro střední školy

Sekanina, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Studijní plán: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Vyučování ideologicky zatížených autorů v rámci Základů společenských věd na středních školách a gymnáziích

Šibůrková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Studijní plán: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Vliv rodiny na politické smýšlení žáků středních škol

Šimčíková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Studijní plán: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Edukace v utopistických dílech

Šolcová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Studijní plán: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Diplomová práce: Projektová výuka filozofie na gymnáziích