Počet výsledků: 24

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Právnická fakulta
Obor/plán
PrF - Obchodněprávní studia: Obchodněprávní studia
zahrnout jen obhájené práce

Bialońová, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Obchodněprávní studia
Studijní plán: Obchodněprávní studia
Bakalářská práce: Optimalizace zdanění fyzické osoby

Bílská, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Obchodněprávní studia
Studijní plán: Obchodněprávní studia
Bakalářská práce: Nekalé obchodní praktiky v době pandemie Covid-19

Bínová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Obchodněprávní studia
Studijní plán: Obchodněprávní studia
Bakalářská práce: Právní regulace reklamy na kojeneckou výživu

Chocenská, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Obchodněprávní studia
Studijní plán: Obchodněprávní studia
Bakalářská práce: Zastupování podnikatele zaměstnanci v judikatuře

Chromčák, Michael

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Obchodněprávní studia
Studijní plán: Obchodněprávní studia
Bakalářská práce: Právnická osoba jako člen voleného orgánu

Jiráčková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Obchodněprávní studia
Studijní plán: Obchodněprávní studia
Bakalářská práce: Optimalizace zdanění fyzické osoby

Kamarýtová, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Obchodněprávní studia
Studijní plán: Obchodněprávní studia
Bakalářská práce: Angažmá politiků v reklamě

Kantorová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Obchodněprávní studia
Studijní plán: Obchodněprávní studia
Bakalářská práce: Analýza právních vztahů mezi společnostmi tvořícími koncern

Kryštof, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Obchodněprávní studia
Studijní plán: Obchodněprávní studia
Bakalářská práce: Smluvní svoboda při sjednávání obsahu smluv dle energetického zákona

Kuklová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Obchodněprávní studia
Studijní plán: Obchodněprávní studia
Bakalářská práce: Zaměstnanecké akcie jako zvláštní druh akcií

Látalová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Obchodněprávní studia
Studijní plán: Obchodněprávní studia
Bakalářská práce: Vypořádání majetku obchodní korporace v likvidaci

Muchová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Obchodněprávní studia
Studijní plán: Obchodněprávní studia
Bakalářská práce: Vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce

Novotná, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Obchodněprávní studia
Studijní plán: Obchodněprávní studia
Bakalářská práce: Obsah, rozsah a způsob náhrady újmy způsobené při dopravních nehodách

Ostrovský, Václav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Obchodněprávní studia
Studijní plán: Obchodněprávní studia
Bakalářská práce: Specifika řešení úpadku finančních institucí

Pecháček, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Obchodněprávní studia
Studijní plán: Obchodněprávní studia
Bakalářská práce: Optimalizace zdanění fyzické osoby

Poláček, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Obchodněprávní studia
Studijní plán: Obchodněprávní studia
Bakalářská práce: Ediční povinnosti obchodní korporace vůči rejstříkovému soudu a důsledky jejich porušení

Procházková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Obchodněprávní studia
Studijní plán: Obchodněprávní studia
Bakalářská práce: Ochrana osobnosti v reklamě

Radová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Obchodněprávní studia
Studijní plán: Obchodněprávní studia
Bakalářská práce: Realitní zprostředkování v praxi

Ranocha, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Obchodněprávní studia
Studijní plán: Obchodněprávní studia
Bakalářská práce: Obcházení zákona při naplňování kritérií pro squeeze-out

Říhová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Obchodněprávní studia
Studijní plán: Obchodněprávní studia
Bakalářská práce: Uznání dluhu nezpůsobilým započtením