Počet výsledků: 247

Výsledky se týkají 3 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Právnická fakulta
Obor/plán
PrF - Právo a právní věda: Právo a právní věda
zahrnout jen obhájené práce

Hušek, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Směnka v mezinárodním obchodu

Ibrahimová, Pavlína

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Rigorózní práce: Právní a etické aspekty náhradního mateřství

Jaeckelová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce a zásada zákazu dvojího trestání

Janešíková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Jednotné environmentální stanovisko

Janíčková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Proces hodnocení rizik ve vztahu k nespolupracujícím jurisdikcím dle FATF

Janoušková, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Trestněprávní aspekty povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků

Jarolím, Jiří

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Rigorózní práce: Lidskoprávní limity pro výkon evropského zatýkacího rozkazu

Jelisejev, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Ústavněprávní aspekty rozhodování o marné léčbě

Jeřábková, Nela

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Hardship doložka v právu mezinárodního obchodu

Jílek, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Trestní odpovědnost soudních znalců, překladatelů a tlumočníků

Jindřišková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Povinnost podat insolvenční návrh

Joura, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Bezdůvodné obohacení osoby s omezenou svéprávností

Juchelka, David

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Převedení na jinou práci

Julíček, Ondřej

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Rigorózní práce: Sankcionování právnických osob se zaměřením na trest zrušení právnické osoby – jeho účel a efektivita ve světle determinismu a utilitarismu

Juráková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Limity vydědění

Kabát, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Rigorózní práce: Právnické sjezdy v českých zemích a na Slovensku

Kačmařík, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Věcněprávní účinky odstoupení od smlouvy

Kadlík, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Omezení výdajů na volební kampaň

Kachlířová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Recidiva jako okolnost zakládající trestní odpovědnost

Kalousová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Informovaný souhlas a zásah do tělesné integrity nezletilého