Počet výsledků: 247

Výsledky se týkají 3 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Právnická fakulta
Obor/plán
PrF - Právo a právní věda: Právo a právní věda
zahrnout jen obhájené práce

Kovalčík, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Constitutional Referrals as a Platform for Judicial Dialogue: The Case of Czechia

Kovářová, Ingrid

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Výměna informací ve vertikálních obchodních vztazích a ochrana hospodářské soutěže

Kovbuz, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Kriminalistické aspekty vyšetřování válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a míru

Koziel, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Kriminalizace přestupkového řízení v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Koziorková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Právní úprava influencerství v módním průmyslu

Krajsová, Linda

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Profesionalizace mediace a profese mediátora

Králíková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Zánik závazku pro následnou nemožnost plnění

Kraus, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Právní vztahy z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Kravák, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Povinná participace zaměstnanců v dozorčích radách – analýza a kritické hodnocení

Krejcarová, Roberta

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Nejlepší zájem dítěte v řízení o navrácení - analýza právní úpravy a relevantní judikatury soudů

Krištofová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Prostředky k dosažení nápravy odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody

Křemečková, Nela

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Vybraná práva a povinnosti svědka v trestním řízení se zaměřením na jeho ochranu

Kubátová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Povinnost loajality společníka společnosti s ručením omezeným při převodu podílu a její projevy

Kuneš, Antonín

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Soukromé bezpečností služby z pohledu trestního práva

Kuželová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Trestný čin únosu dítěte a osoby stižené duševní poruchou se zaměřením na únos dítěte z hlediska trestněprávního a kriminologického

Kvapilová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Možnosti rozvázání pracovního poměru s „problémovými“ zaměstnanci

Labuťová, Nikol

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Rigorózní práce: Dohled nad činností samostatného pojišťovacího zprostředkovatele

Látalová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Útok zaměstnance na majetek zaměstnavatele

Lazarová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Majetkové důsledky registrovaného partnerství z pohledu mezinárodního práva soukromého Evropské unie

Liptáková, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Aktuálne otázky inštitútu väzby