Počet výsledků: 341

Výsledky se týkají 3 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Právnická fakulta
Obor/plán
PrF - Právo a právní věda: Právo a právní věda

Abbasi, Sára

(obhajoba nebyla úspěšná)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Rigorózní práce: Organizace a působnost veřejné správy v oblasti práv dětí s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou

Adam, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Právo na přístup na sociální sítě jako nový "veřejný prostor"

Adamčíková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Otcovská dovolená jako výsledek implementace směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob

Adameková, Sabína

(obhajoba dosud neproběhla)

Magisterské studium, Právnická fakulta

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Adhezní smlouvy v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek?

Adamová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Spravedlivý důvod pro ukončení jednání o uzavření smlouvy

Albastová, Diana

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Rigorózní práce: Předběžná opatření v mezinárodním rozhodčím řízení

Alizey, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Oběť sexuální trestné činnosti v přípravném řízení pohledem orgánů činných v trestním řízení

Anděl, David

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Závdavek

Andrýsová, Pavlína

(obhajoba dosud neproběhla)

Magisterské studium, Právnická fakulta

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Podání při správě daní

Arabo, Sedrik

(obhajoba dosud neproběhla)

Magisterské studium, Právnická fakulta

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Comparing Transformative Use of Copyrighted Works in the Czech Republic and the United States

Baar, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Výzva k podání dodatečného daňového tvrzení

Babíková, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Zánik trestní odpovědnosti u jednotlivých subjektů

Badurová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Odpovědnost za škodu způsobenou opatřením obecné povahy

Baláč, David

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Interpretace pojmu poskytování služeb v unijním právu

Barabáš, Ludvík

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Foreign Fighters and Alternatives to their Criminal Prosecution

Baranová, Margareta

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Kompetence ombudsmana v oblasti ochrany osob se zdravotním postižením

Bartoš, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Přezkum platnosti rozhodnutí volených orgánů kapitálových společností

Bartoš, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Právní limity zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody v České republice

Bártová, Anette

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Rigorózní práce: Vybraná ochranná opatření v systému trestněprávních sankcí se zaměřením na jejich ukládání mladistvým

Becková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Správa věci v podílovém spoluvlastnictví