Počet výsledků: 37

Výsledky se týkají 5 oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Politologie: Politologie FSS - Politologie: Bezpečnostní a strategická studia
zahrnout jen obhájené práce

Navrátil, Jiří

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Vývoj českého hnutí za globální spravedlnost v kontextu protiválečného aktivismu v letech 2002-2009. Analýza procesů transformace kolektivních aktérů

Pečinka, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Politické strany Romů na evropské scéně: Přírůstek do rodiny etnicko-regionálních stran? Teorie efektivity romské reprezentace

Petrová, Barbora

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Professionalization of political parties' communication in the Czech Republic

Petřík, Jaroslav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: The Use of Official Development Assistance in Preventing Violent Extremism

Pink, Michal

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Volební geografie Francie - případová studie Alsaska a Akvitánie

Prudíková, Dana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Násilné prosazování zájmů vůči EU: Analýza evropeizace ozbrojené opozice

Raděj, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Irácké povstání v letech 2003 - 2008

Smolík, Josef

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Politizace fotbalového chuligánství v České republice

Stýskalíková, Věra

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Současné bezpečnostní hrozby západního Balkánu. Kritická analýza konceptu bezpečnosti Kodaňské školy.

Sychra, Zdeněk

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Realizace Hospodářské a měnové unie v EU: implementace, přístupy, důsledky

Šedo, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Volební systémy postkomunistických zemí

Šmíd, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Postsovětské organizované kriminální skupiny v Ruské federaci

Uhl, Pavel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Povaha politických režimů středoasijských republik

Vaďura, Vladimír

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Vliv přítomnosti nerostných surovin a dalších cenných přírodních zdrojů na propuknutí, průběh a řešení vnitrostátních ozbrojených konfliktů

Valterová, Aneta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Zaměstnavatelské a podnikatelské skupiny v ČR: prosazování organizovaných zájmů

Vykoupilová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: České politické strany a jejich percepce evropského federalismu. Evropská integrace a politické strany v České republice

Zetocha, Karel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Změna politického režimu a reforma civilní bezpečnostní zpravodajské služby: Česká republika