Počet výsledků: 45

Výsledky se týkají 5 oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Politologie: Politologie FSS - Politologie: Bezpečnostní a strategická studia

Bastl, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Kybernetický terorismus: studie nekonvenčních forem boje v kontextu soudobého válečnictví

Čejka, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Náboženství a konfliktní linie v Izraeli a jejich vliv na izraelský stranicko-politický systém

Dilbazi, Eltay

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Energetická bezpečnost Kaspiského regionu

Dočkal, Vít

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Regionální politika EU jako kolektivní aréna

Dufek, Pavel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Úrovně spravedlnosti. K hranicím liberálního kosmopolitismu

Eibl, Otto

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Issues v české politice

Foltýn, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Utváření stranického systému v podmínkách transformace politického systému. Italský stranický systém v letech 1994 - 2008.

Foral, Jiří

(obhajoba nebyla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Typologie religiózních politických stran v západní a střední Evropě (2001-2005)

Foral, Jiří

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Typologie religiózních politických stran v západní Evropě

Frank, Libor

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Analýza a predikce bezpečnostních hrozeb a rizik v České republice

Hanák, David

(obhajoba nebyla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: České konzervativní myšlení

Hanák, David

(obhajoba nebyla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: České konzervativní myšlení

Havlík, Vlastimil

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: České politické strany a evropská integrace

Hlaváček, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Vymezení a struktura opozice v nedemokratickém režimu

Hoskovec, Libor

(obhajoba nebyla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Komunální stranické systémy

Hoskovec, Libor

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Komunální stranické systémy v České republice

Hynková-Dvoranová, Jana

(obhajoba dosud neproběhla)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Aspekty hlasovania kvalifikovanou väčšinou v Rade Európskej únie v kontexte Lisabonskej zmluvy

Chytilek, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Zkoumání většinových volebních systémů

Janík, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Strukturální a kulturní analýza sociálního hnutí

Jaroš, Bronislav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Politologie
Studijní plán: Politologie
Disertační práce: Vzdálenost nebo směr? Jak prostorové modely vysvětlují tematickou volbu a jaké jsou determinanty jejich platnosti.