Počet výsledků: 10

Výsledky se týkají 4 oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Sociální politika a sociální práce: Sociální politika a sociální práce
zahrnout jen obhájené práce

Bartáková, Helena

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Cesta zpátky. Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce v České republice

Hora, Ondřej

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Strategie dlouhodobě nezaměstnaných

Horák, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Změna cílů státních sociálních programů v průběhu jejich implementace street-level byrokraty

Kulhavý, Václav

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Effects of Social Policy on the Labour Markets

Rákoczyová, Miroslava

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Začleňování na pracovní trh jako součást procesu sociálního začleňování v ČR

Scherrerová, Dagmar

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Poradenství jako nástroj formování představ adolescentů o studijním oboru na vysoké škole

Smutek, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Vnější podmínky a jednání aktérů procesu implementace lokálního sociálního programu

Válková, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2021

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní plán: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Freedom of choice? Balancing paid work and caregiving in the Czech Republic

Vašečka, Imrich

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Sociálne potrební Rómovia a sociálna pomoc v Českej republike

Žižlavský, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Ekonomická stránka jednání pracovníků organizací služeb zaměstnanosti