Počet výsledků: 6

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Sociální politika a sociální práce: Sociální politika a sociální práce
zahrnout jen obhájené práce

Dvořáková, Lenka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Institucionalizace mediace v kontextu sociální práce v české společnosti

Geregová, Markéta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2021

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Význam participace pro lidi s marginalizovaným stylem života a pomáhající pracovníky v kontextu sociální práce

Jaklová Střihavková, Daniela

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2024

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Discourses of troubles of people with visual impairment

Řezáč, Karel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2021

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Potencialita dětí v náhradní rodinné péči

Táborský, Adam

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2024

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Podmínky pro uplatňování individuálního přístupu ke klientům na úřadech práce

Válková, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2021

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní plán: Sociální politika a sociální práce
Disertační práce: Freedom of choice? Balancing paid work and caregiving in the Czech Republic