Počet výsledků: 494

Výsledky se týkají 11 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Matematika: Finanční a pojistná matematika PřF - Matematika: Modelování a výpočty PřF - Matematika: Obecná matematika PřF - Matematika: Statistika a analýza dat PřF - Matematika: Matematika
zahrnout jen obhájené práce

Alekseev, Artem

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Finanční a pojistná matematika
Bakalářská práce: Vybrané matematické modely penzijního pojištění

Andrýsková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Finanční a pojistná matematika
Bakalářská práce: Komplexní funkce jako geometrická zobrazení

Antol, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Finanční a pojistná matematika
Bakalářská práce: Matematika na čtečkách e-knih

Bačo, Róbert

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Finanční a pojistná matematika
Bakalářská práce: Zákon iterovaného logaritmu: od zákonů velkých čísel k centrální limitní větě

Bachurová, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Finanční a pojistná matematika
Bakalářská práce: Lineární algebra pro pokročilé

Bakusová, Miriama

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Finanční a pojistná matematika
Bakalářská práce: Lieovy algebry - od příkladů k teorii

Baláž, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Simpliciální homologie

Baletková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Iterační metody pro řešení systému lineárních rovnic

Baránek, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Modelování a výpočty
Bakalářská práce: Populační dynamika s programem R

Bartoňová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Po částech testovatelné jazyky

Barusová, Tamara

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Finanční a pojistná matematika
Bakalářská práce: Modely adaptivní dynamiky v různých oblastech vědy

Batůšek, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Obecná matematika
Bakalářská práce: Sturmovská slova

Baumgartner, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Modelování a výpočty
Bakalářská práce: Tvorba webového rozhraní pro použití některých funkcí programu Xppaut

Bendová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Statistika a analýza dat
Bakalářská práce: Regresní diagnostika v chemometrickém modelu

Benešová, Klára Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Matematika
Bakalářská práce: Speciální kvadraturní formule

Benková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Finanční a pojistná matematika
Bakalářská práce: Statistické řízení kvality

Benovicsová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Finanční a pojistná matematika
Bakalářská práce: Stochastické modely síťového provozu

Beregházyová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Finanční a pojistná matematika
Bakalářská práce: Paul Erdős a jeho Kniha

Biedniakova, Natalia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Finanční a pojistná matematika
Bakalářská práce: Aplikace integrálů ve fyzice a technice

Biksadský, Róbert

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Finanční a pojistná matematika
Bakalářská práce: Dynamické regresní modely