Počet výsledků: 15

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Aplikovaná a environmentální geologie: Aplikovaná a environmentální geologie

Babirádová, Terézia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Aplikovaná a environmentální geologie
Studijní plán: Aplikovaná a environmentální geologie
Bakalářská práce: Mineralogické a gemologické studium dvojbarevného grosuláru z Lelatema Hills, Tanzánie

Fidlerová, Taťána

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Aplikovaná a environmentální geologie
Studijní plán: Aplikovaná a environmentální geologie
Bakalářská práce: Revize paleontologických nálezů na lokalitě Úsobrno

Fojtík, Benjamin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Aplikovaná a environmentální geologie
Studijní plán: Aplikovaná a environmentální geologie
Bakalářská práce: Projevy deformací v sedimentech v příležitostném odkryvu v ulici Kounicova v Brně

Kolačný, David

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Aplikovaná a environmentální geologie
Studijní plán: Aplikovaná a environmentální geologie
Bakalářská práce: Seismické indikace a terénní projevy kroměřížského zlomu

Kolačný, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Aplikovaná a environmentální geologie
Studijní plán: Aplikovaná a environmentální geologie
Bakalářská práce: Seismické indikace a terénní projevy holešovského zlomu

Kopálová, Bibiána

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Aplikovaná a environmentální geologie
Studijní plán: Aplikovaná a environmentální geologie
Bakalářská práce: Potenciál silikátových mouček z lomu Mirošov pro záchyt CO2

Kučera, Albert

(obhajoba nebyla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Aplikovaná a environmentální geologie
Studijní plán: Aplikovaná a environmentální geologie
Bakalářská práce: Vývoj kontaminace podzemních vod na vybrané lokalitě

Lenoch, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Aplikovaná a environmentální geologie
Studijní plán: Aplikovaná a environmentální geologie
Bakalářská práce: Stanovení přirozeného geochemického pozadí půd v oblasti hornoslezské pánve

Lounek, Dominik

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Aplikovaná a environmentální geologie
Studijní plán: Aplikovaná a environmentální geologie
Bakalářská práce: Studium vybraných jeskynních sedimentů v jeskyni Matalova Vymodlená

Musilová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Aplikovaná a environmentální geologie
Studijní plán: Aplikovaná a environmentální geologie
Bakalářská práce: Hydrogeologické zhodnocení průsakových vod Amatérské jeskyně

Skubáková, Petrana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Aplikovaná a environmentální geologie
Studijní plán: Aplikovaná a environmentální geologie
Bakalářská práce: Geochemická charakteristika síranových pramenů Moravy

Slezáčková, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Aplikovaná a environmentální geologie
Studijní plán: Aplikovaná a environmentální geologie
Bakalářská práce: Mikroplasty v podzemních vodách

Svítek, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Aplikovaná a environmentální geologie
Studijní plán: Aplikovaná a environmentální geologie
Bakalářská práce: Srovnání zastoupení dřevin v pylových spektrech a vzorcích uhlíků na lokalitě Pohansko

Talacko, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Aplikovaná a environmentální geologie
Studijní plán: Aplikovaná a environmentální geologie
Bakalářská práce: Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry okolí obce Zderaz

Tallo, Matúš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Aplikovaná a environmentální geologie
Studijní plán: Aplikovaná a environmentální geologie
Bakalářská práce: Geochemické zhodnocení důlních vod na ložisku Pezinok – Trojárová a Špania Dolina