Počet výsledků: 13

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Fyzika – nanotechnologie: Fyzika – nanotechnologie
zahrnout jen obhájené práce

Burda, Peter

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyzika – nanotechnologie
Studijní plán: Fyzika – nanotechnologie
Bakalářská práce: Diagnostika ionizačních center v HiPIMS výboji

Halamová, Terézia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Fyzika – nanotechnologie
Studijní plán: Fyzika – nanotechnologie
Bakalářská práce: Vliv topografie terče na ionizační centra v HiPIMS výboj

Karkuš, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Fyzika – nanotechnologie
Studijní plán: Fyzika – nanotechnologie
Bakalářská práce: Plazmochemická depozice mědí dopovaných tenkých vrstev na bázi uhlíku

Lexmaul, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Fyzika – nanotechnologie
Studijní plán: Fyzika – nanotechnologie
Bakalářská práce: Vliv dielektrické bariéry na dielektrický bariérový výboj

Móro, Matúš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Fyzika – nanotechnologie
Studijní plán: Fyzika – nanotechnologie
Bakalářská práce: Study of the CDBD atmospheric pressure MHz discharge

Motl, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Fyzika – nanotechnologie
Studijní plán: Fyzika – nanotechnologie
Bakalářská práce: Charakterizace TiAlON povlaků připravených technikou magnetronového naprašování buzeného pulzy velkého výkonu

Novak, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Fyzika – nanotechnologie
Studijní plán: Fyzika – nanotechnologie
Bakalářská práce: Studium a porovnání zdrojů atmosférického plazmatu pro povrchovou úpravu materiálů

Pitoňáková, Tatiana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Fyzika – nanotechnologie
Studijní plán: Fyzika – nanotechnologie
Bakalářská práce: Příprava tenkých vrstev oxidů stabilizovaných vysokou entropií

Pizúrová, Veronika

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Fyzika – nanotechnologie
Studijní plán: Fyzika – nanotechnologie
Bakalářská práce: Příprava grafenu a jeho charakterizace pomocí pokročilých mikroskopických/spektroskopických metod

Rybová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Fyzika – nanotechnologie
Studijní plán: Fyzika – nanotechnologie
Bakalářská práce: Polymerní nanovlákna pro bioaplikace připravené metodou elektrostatického zvlákňování

Slavíček, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Fyzika – nanotechnologie
Studijní plán: Fyzika – nanotechnologie
Bakalářská práce: Magnetické vlastnosti perovskitových heterostruktur oxidů kobaltu a železa

Švandová, Lucia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyzika – nanotechnologie
Studijní plán: Fyzika – nanotechnologie
Bakalářská práce: Characterization of Cr-doped alumina barrier used in coplanar dielectric barrier discharges

Úradník, Enrico

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Fyzika – nanotechnologie
Studijní plán: Fyzika – nanotechnologie
Bakalářská práce: Studium růstu rostlin v plazmatem aktivované vodě