Počet výsledků: 246

Výsledky se týkají 6 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Geografie a kartografie: Fyzická geografie PřF - Geografie a kartografie: Geoinformatika a regionální rozvoj PřF - Geografie a kartografie: Geoinformatika a trvalá udržitelnost PřF - Geografie a kartografie: Sociální geografie PřF - Geografie a kartografie: Geografická kartografie a geoinformatika
zahrnout jen obhájené práce

Adamec, Ludvík

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Geografická kartografie a geoinformatika
Bakalářská práce: Kartografická vizualizace dat z OpenStreetMap

Alföldi, Libor

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní plán: Sociální geografie
Bakalářská práce: Populační biografie okresu Jeseník - dopady vytvoření okresu a komparace se sousedními okresy

Ambrož, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Geografická kartografie a geoinformatika
Bakalářská práce: Návrh koncepce Atlasu zdravotního stavu ČR a Jmk.

Báčová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Geografická kartografie a geoinformatika
Bakalářská práce: Koncepce tematické mapy vybraného prvku z oblasti životního prostředí

Baránek, Samuel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Geografická kartografie a geoinformatika
Bakalářská práce: Odvození Open Land Cover z databáze Open Land Use a dat DPZ

Barboříková, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Geografická kartografie a geoinformatika
Bakalářská práce: Dálková detekce vybraných nebezpečných hydrometeorologických jevů

Baťa, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Geografická kartografie a geoinformatika
Bakalářská práce: Klasifikace lesních porostů vybraného území ze snímků ASTER postupy hyperspektrálního DPZ

Belova, Oľga

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní plán: Fyzická geografie
Bakalářská práce: Geomorfologický výzkum vrcholových skalních útvarů v Hornosvratecké vrchovině

Belza, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Geografická kartografie a geoinformatika
Bakalářská práce: Přispěvatelé humanitárního mapování a OpenStreetMap

Bernát, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Geografická kartografie a geoinformatika
Bakalářská práce: Automatizace modelování podélných profilů pro kritické body pomocí GIS

Bicák, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Geografická kartografie a geoinformatika
Bakalářská práce: Kartografická vizualizace historických prostorových dat

Bilíková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Geografická kartografie a geoinformatika
Bakalářská práce: Rozdílnosti ve vnímání kartografické symboliky mezi odlišnými skupinami uživatelů

Bláhová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Geografická kartografie a geoinformatika
Bakalářská práce: Mapová aplikace pro fotograficky zajímavá místa v okolí Brna

Bodnárová, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Geografická kartografie a geoinformatika
Bakalářská práce: Harmonizace použitých znakových soustav v integrovaném záchranném systému

Bořil, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Geografická kartografie a geoinformatika
Bakalářská práce: Kartografická vizualizace pro účely evakuace

Brachtlová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Geografická kartografie a geoinformatika
Bakalářská práce: Transformace a vizualizace dat odboru památkové péče MMB

Breuer, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Geografická kartografie a geoinformatika
Bakalářská práce: Využití leteckých snímků při rekonstrukci laterálních pohybů vodního toku

Brezina, Mikuláš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní plán: Fyzická geografie
Bakalářská práce: Vliv přítoků na potenciální donášku sedimentů a poproudové změny koryta Hodonínky

Brodský, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Geografická kartografie a geoinformatika
Bakalářská práce: Vizualizace rozvoje zástavby ve vybrané lokalitě v prostředí GOOGLE EARTH.

Brož, Ladislav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Geografická kartografie a geoinformatika
Bakalářská práce: Kartografický projekt map dopravy vybraného území