Počet výsledků: 62

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Lékařská genetika a molekulární diagnostika: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
zahrnout jen obhájené práce

Baďurová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bakalářská práce: Waldenströmova makroglobulinémie

Bajusová, Erika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bakalářská práce: Role transkripčních faktorů STAT v interakcích mikroprostředí buněk chronické lymfocytární leukémie

Baštová, Markéta

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bakalářská práce: Význam sekvenování RNA v molekulární diagnostice neurovývojových onemocnění

Beerová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bakalářská práce: Systémová mastocytóza a její genetické pozadí

Blahútová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bakalářská práce: Signální dráha NfkB u mnohočetného myelomu

Boros, Matej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bakalářská práce: Mechanismy deregulace aktivace vybraných receptorových tyrosinkináz u nádorových onemocnění dětského věku

Brychtová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bakalářská práce: Erdheim-Chesterova choroba

Činátlová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bakalářská práce: Molekulární mechanizmy patogeneze B-buněčných lymfomů se zaměřením na chromozomové translokace

Čížková, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bakalářská práce: Mesenchymální nádory prsu

Dorotíková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bakalářská práce: Vlastnosti a klinické důsledky de novo bodových mutací u genetických onemocnění člověka

Fajstlová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bakalářská práce: Cytogenetické markery rezistence k léčbě ibrutinibem u chronické lymfocytární leukémie

Filipová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bakalářská práce: Úloha proteinu FADD v životě a smrti buňky

Fitzová, Terezie

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bakalářská práce: Nádorový supresor p53: klíč k pochopení kancerogeneze

Handzušová, Kristína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bakalářská práce: Celogenomové optické mapování – nová éra cytogenetiky?

Hayek, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bakalářská práce: Cirkulární RNA jako potenciální biomarkery a terapeutické cíle u nádorových onemocnění

Hrbáčková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bakalářská práce: Chromozomální aberace ve spermiích a jejich vliv na mužskou plodnost

Chladová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bakalářská práce: Intronové mutace v genu pro faktor VIII jako příčina hemofílie typu A

Jílková, Matylda

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bakalářská práce: Inhibitory faktoru VIII u hemofílie A

Jochmanová, Ema

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bakalářská práce: Význam a uplatnění biobankování v biomedicínském výzkumu

Kalovská, Magdaléna

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bakalářská práce: Nukleázy účastnící se opravy DNA jako cíl syntetické letality