Počet výsledků: 9

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Aplikovaná geografie a geoinformatika: Aplikovaná geografie a geoinformatika
zahrnout jen obhájené práce

Bláhová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Studijní plán: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Diplomová práce: Časoprostorová variabilita hydrometeorologických extrémů v ČR na základě novinových článků, 1941–1960

Blatný, Mikuláš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Studijní plán: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Diplomová práce: Možnosti práce s otevřenými daty při řízení obce / regionu

Čanda, Matouš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Studijní plán: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Diplomová práce: Prostorová analýza dlouhodobého vývoje maloobchodní sítě v Brně

Hájek, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Studijní plán: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Diplomová práce: Možnosti využití prostorových dat v konceptu smart city

Koktavá, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Studijní plán: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Diplomová práce: Uživatelská testování vyhledávacích nástrojů pro prostorová data

Mikoláš, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Studijní plán: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Diplomová práce: Sémantická mapa: případová studie židovské čtvrti v Třebíči

Nedorost, Patrik

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Studijní plán: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Diplomová práce: Diverzifikace zemědělských činností na venkově, na příkladu okresu Piešťany

Podhrázká, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Studijní plán: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Diplomová práce: Geografie sportu: přítomnost extraligového sportovního klubu na malé obci

Simerská, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Studijní plán: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Diplomová práce: Aplikační možnosti dálkového průzkumu Země v monitoringu kulturní zemědělské krajiny