Počet výsledků: 158

Výsledky se týkají 5 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Biochemie: Bioinformatika PřF - Biochemie: Genomika a Proteomika PřF - Biochemie: Analytická biochemie PřF - Biochemie: Biomolekulární chemie PřF - Biochemie: Biochemie
zahrnout jen obhájené práce

Anýžová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Diplomová práce: Funkční analýza prometastatických proteinů u renálního karcinomu

Bartoš, Ladislav

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biomolekulární chemie
Diplomová práce: Vliv sekvence transmembránových domén na průchod peptidů přes membrány

Bartošík, Viktor

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biomolekulární chemie
Diplomová práce: Strukturní charakterizace regulační podjednotky cAMP-dependentní proteinkinasy v komplexu s proteinem microtubule associated protein 2c

Bazelová, Natalie

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Analytická biochemie
Diplomová práce: Využití cévních modelů pro studium cévních onemocnění

Berka, Vratislav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Analytická biochemie
Diplomová práce: Hmotnostní spektrometrie v lipidomice cerebrálních organoidů

Bílek, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Diplomová práce: Charakterizace histonů v rostlinných organizmech

Blahová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Analytická biochemie
Diplomová práce: Identifikace nových proteinů vázajících kovy u bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans

Blatná, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Diplomová práce: Mapování biologicky důležitých látek v plošných vzorcích pomocí povrchem zesílené Ramanovy spektrometrie

Boudná, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Analytická biochemie
Diplomová práce: Mechanismus vazby na DNA telomerových proteinů účastnících se při ochraně lidských chromozomů

Brůžová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Diplomová práce: Hodnocení pracovní expozice – zatížení hasičů POPs

Brychtová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Analytická biochemie
Diplomová práce: Mikrobiální prostředí: Analýza mikrobiomu tlustého střeva u adenokarcinomu, divertikulitidy a Crohnovy choroby

Bržezická, Taťána

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Analytická biochemie
Diplomová práce: Zlepšení citlivosti metody CE FA pomocí on-line prekoncentračních technik

Bučková, Michala

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Genomika a Proteomika
Diplomová práce: Studium interakcí hPOT1 s jednořetězcovými G- a C-bohatými přesahy telomerické DNA.

Bugajová, Mária

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Diplomová práce: Vliv sekretomu nádorových buněk hlavy a krku na fenotyp fibroblastů okolní tkáně

Buráňová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Diplomová práce: Produkce a charakterizace proteinů s hemopexinovou doménou z Photorhabdus spp.

Cerulová, Sabina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Analytická biochemie
Diplomová práce: Fenotypové projevy mutace GALNT3 u myšího modelu

Crha, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biomolekulární chemie
Diplomová práce: Strukturní charakterizace vybraných přirozeně neuspořádaných proteinů pomocí nukleární magnetické rezonance

Černíčková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Analytická biochemie
Diplomová práce: Analýza změn transkriptomu astrocytů po vystavení stresovým podmínkám

Dadajová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Analytická biochemie
Diplomová práce: Charakterizace nových nízkomolekulárních markerů izoelektrického bodu pomocí kapilární izoelektrické fokusace a jejich využití pro účinnou separaci proteinů ve směsi

Doležalová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Diplomová práce: Bioelektronický jazyk pro analýzu nápojů