Počet výsledků: 18

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Fyzická geografie: Fyzická geografie
zahrnout jen obhájené práce

Dvořák, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyzická geografie
Studijní plán: Fyzická geografie
Diplomová práce: Výzkum stavu a fungování vybraných biokoridorů v ČR

Faturová, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyzická geografie
Studijní plán: Fyzická geografie
Diplomová práce: Studie přispívajících ploch kritických bodů v lokalitách s výskytem přívalových povodní

Fulajtárová, Anita

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyzická geografie
Studijní plán: Fyzická geografie
Diplomová práce: Časová a prostorová variabilita teplotního stresu obyvatel Brna

Jiráčková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyzická geografie
Studijní plán: Fyzická geografie
Diplomová práce: Změny povrchu malých úpatních ledovců na ostrově Jamese Rosse za posledních 40 let

Kadlec, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Fyzická geografie
Studijní plán: Fyzická geografie
Diplomová práce: Postglaciální vývoj přírodního prostředí rekonstruovaný z abiotických proxy jezerních sedimentů Prášilského jezera na Šumavě

Klímová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyzická geografie
Studijní plán: Fyzická geografie
Diplomová práce: Vliv map půdního pH na přesnost modelů rozšíření evropských druhů rostlin

Koreňová, Simona

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyzická geografie
Studijní plán: Fyzická geografie
Diplomová práce: Aplikace metodiky hodnocení hydromorfologického rizika ve vybraných intravilánech

Machová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Fyzická geografie
Studijní plán: Fyzická geografie
Diplomová práce: Kontrolní faktory vývoje půdorysního vzorku přirozených úseků řeky Sajó

Machová, Lucie

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Fyzická geografie
Studijní plán: Fyzická geografie
Diplomová práce: Analýza dynamiky plavenin ve vodních tocích: vliv průtoku, lokalizace srážek a vlastností povodí

Sroková, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Fyzická geografie
Studijní plán: Fyzická geografie
Diplomová práce: Vývoj proglaciálního prostředí studovaný pomocí povrchových vlastností křemenných klastů v jezerních sedimentech jezera Anonima na ostrově Vega u Antarktického poloostrova

Synková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyzická geografie
Studijní plán: Fyzická geografie
Diplomová práce: Vazby distribuce larev pakomárů na parametry prostředí hodnocené v rámci různých prostorových škál říčních ekosystémů

Szymszová, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyzická geografie
Studijní plán: Fyzická geografie
Diplomová práce: Analýza celkového slunečního záření a oblačnosti v oblasti Antarktického poloostrova

Špinarová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Fyzická geografie
Studijní plán: Fyzická geografie
Diplomová práce: Chronologie významných společenských událostí ve středoevropském prostoru ve světle variability klimatu

Štěpánová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Fyzická geografie
Studijní plán: Fyzická geografie
Diplomová práce: Geomorfologický vývoj okolí uranového dolu Rožná

Uher, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyzická geografie
Studijní plán: Fyzická geografie
Diplomová práce: Dynamika arktických proglaciálních jezer – mapování vzniku, plošného rozsahu a zániku jezer na základě satelitních snímků

Vintr, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Fyzická geografie
Studijní plán: Fyzická geografie
Diplomová práce: Analýza hydrometeorologických extrémů v České republice na základě novinových článků

Zámečník, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyzická geografie
Studijní plán: Fyzická geografie
Diplomová práce: Efekt retenčních přehrážek na horských tocích

Zikl, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyzická geografie
Studijní plán: Fyzická geografie
Diplomová práce: Identifikace změn v režimu atmosférických srážek a jejich možné příčiny