Počet výsledků: 91

Výsledky se týkají 6 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek PřF - Fyzika: Astrofyzika PřF - Fyzika: Fyzika plazmatu a nanotechnologií PřF - Fyzika: Teoretická fyzika
zahrnout jen obhájené práce

Adamus, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika kondenzovaných látek
Diplomová práce: Spinové systémy s kvadrupólovým uspořádáním

Bártová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Teoretická fyzika
Diplomová práce: BRST symetrie a Wardova identita v QED s 't Hooftovou-Veltmanovou kalibrací

Baťková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Astrofyzika
Diplomová práce: Studying the heating/cooling balance in galaxy cluster with the Athena X-ray observatory

Bednář, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika kondenzovaných látek
Diplomová práce: Studium epitaxních vrstev pomocí rtg metod

Bernatová, Silvie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika kondenzovaných látek
Diplomová práce: Studium defektů v křemíku pomocí Laueho rtg. difrakce

Bok, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika kondenzovaných látek
Diplomová práce: Kinetika katodoluminiscence scintilátorů a rezistů pro přístroje s elektronovým svazkem

Brunovský, Radoslav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Fyzika plazmatu a nanotechnologií
Diplomová práce: Kinetic effects in high-power magnetron sputtering

Cipciar, Dario

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Fyzika plazmatu a nanotechnologií
Diplomová práce: Studium iontové a elektronové teploty v okrajové oblasti plazmatu na zařízení typu tokamak

Csontosová, Diana

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika kondenzovaných látek
Diplomová práce: Studium vlivu externích poruch na víceelektronové stavy v nanostrukturách

Čech, Radovan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika kondenzovaných látek
Diplomová práce: Příprava a charakterizace Schottkyho diod

Čechal, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika kondenzovaných látek
Diplomová práce: Rtg difrakce na polovodičových kvantových tečkách

Čepil, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Teoretická fyzika
Diplomová práce: Geometrická optika a kontaktní geometrie

Číž, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika kondenzovaných látek
Diplomová práce: Rtg difrakční studium oxidových vrstev

Daniel, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika kondenzovaných látek
Diplomová práce: Fyzikálně optické vlastnosti amalgamu Au a Ag

Dědková, Kateřina

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika kondenzovaných látek
Diplomová práce: Kritéria životnosti při biaxiálním únavovém namáhání

Dudová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika kondenzovaných látek
Diplomová práce: Creep eutektika NiAl-Mo

Dvořák, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika kondenzovaných látek
Diplomová práce: Optický a elektrochemický detektor na bazi amalgamu

Fišer, Zbyněk

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika kondenzovaných látek
Diplomová práce: Žíháním vyvolané strukturní změny tenkých vrstev organických polovodičů.

Friš, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika kondenzovaných látek
Diplomová práce: Neporuchové postupy v teorii silně korelovaných elektronových systémů

Golian, Miroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Fyzika kondenzovaných látek
Diplomová práce: Teoretické studium vztahů mezi strukturou a magnetickými vlastnostmi materiálů