Počet výsledků: 14

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Geoenvironmentální rizika a sanace: Geoenvironmentální rizika a sanace
zahrnout jen obhájené práce

Barvíř, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geoenvironmentální rizika a sanace
Studijní plán: Geoenvironmentální rizika a sanace
Diplomová práce: Geochemie sorpcí na alginit z vybrané lokality

Božičevičová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Geoenvironmentální rizika a sanace
Studijní plán: Geoenvironmentální rizika a sanace
Diplomová práce: Geochemická charakteristika řeky Odry

Bukovský, Viktor

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geoenvironmentální rizika a sanace
Studijní plán: Geoenvironmentální rizika a sanace
Diplomová práce: Hydrogeologické poměry v severní části zrušeného dobývacího prostoru Zbýšov u Brna

Fojtík, Vít

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geoenvironmentální rizika a sanace
Studijní plán: Geoenvironmentální rizika a sanace
Diplomová práce: Stanovení přírodních zdrojů podzemních vod v lokalitě Mladava u Bílovic nad Svitavou

Hrdý, Matěj

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Geoenvironmentální rizika a sanace
Studijní plán: Geoenvironmentální rizika a sanace
Diplomová práce: Porovnání dynamiky oxidu uhličitého v krasových půdách a jeskyních

Krivá, Terézia

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geoenvironmentální rizika a sanace
Studijní plán: Geoenvironmentální rizika a sanace
Diplomová práce: Zastoupení prvků v uhelné hmotě paleozoického stáří

Kuťák, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Geoenvironmentální rizika a sanace
Studijní plán: Geoenvironmentální rizika a sanace
Diplomová práce: Geochemický vývoj důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve a jejich vliv na řeku Oslavu

Landsmannová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geoenvironmentální rizika a sanace
Studijní plán: Geoenvironmentální rizika a sanace
Diplomová práce: Chemizmus podzemních vod v brněnském masivu a okolních geologických jednotkách

Müller, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Geoenvironmentální rizika a sanace
Studijní plán: Geoenvironmentální rizika a sanace
Diplomová práce: Charakteristika sedimentů karpatské předhlubně z pohledu environmentálního rizika

Studenovská, Edita

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Geoenvironmentální rizika a sanace
Studijní plán: Geoenvironmentální rizika a sanace
Diplomová práce: Bilance živin ve vodách a sedimentech NPR Lednické rybníky

Svatuška, Jiří

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Geoenvironmentální rizika a sanace
Studijní plán: Geoenvironmentální rizika a sanace
Diplomová práce: Minerální vlákna ve vzdušném prachu z okolí Brna

Šimo, Peter

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geoenvironmentální rizika a sanace
Studijní plán: Geoenvironmentální rizika a sanace
Diplomová práce: Hydrogeologické poměry zřídelní struktury Korunní

Václavková, Eliška

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geoenvironmentální rizika a sanace
Studijní plán: Geoenvironmentální rizika a sanace
Diplomová práce: Příprava pórovitých sorbentů na bázi železa a jejich využití při čištění odpadních vod

Vnuková, Michaela

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geoenvironmentální rizika a sanace
Studijní plán: Geoenvironmentální rizika a sanace
Diplomová práce: Geochemická charakteristika dnových sedimentů toku Lučina