Počet výsledků: 26

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Učitelství biologie pro střední školy: Učitelství biologie pro střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Adensamová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství biologie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství biologie pro střední školy
Diplomová práce: Flóra dolní části údolí Rakovnického potoka (Křivoklátsko)

Budka, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství chemie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství biologie pro střední školy
Diplomová práce: Reakce semenáčků stromů na sucho ovlivněné formou dostupného dusíku

Duroňová, Sabina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství biologie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství biologie pro střední školy
Diplomová práce: Sinicová a řasová flóra vybraných přírodních koupališť

Harca, Zdeněk

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství biologie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství biologie pro střední školy
Diplomová práce: Kontaktní zóna slepýše křehkého (Anguis fragilis) a slepýše východního (A. colchica) napříč Evropou

Hartmanová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství chemie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství biologie pro střední školy
Diplomová práce: Aplikace cytologických a (imuno)histochemických metod při studiu přichycovacích a pohybových struktur eugregarin (Apicomplexa)

Hauptová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství biologie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství biologie pro střední školy
Diplomová práce: Květena východní části přírodního parku Střední Pojihlaví

Chlápková, Magdaléna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství chemie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství biologie pro střední školy
Diplomová práce: Kolonizace revitalizovaného toku (NP Šumava) opaskovci: vývoj společenstva v čase

Jandáček, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství biologie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství biologie pro střední školy
Diplomová práce: Vliv hospodaření na společenstva měkkýšů nížinných stojatých vod

Janečková, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství biologie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství biologie pro střední školy
Diplomová práce: Květena území severozápadně od Velkého Meziříčí

Kohout, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství chemie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství biologie pro střední školy
Diplomová práce: Květena území severozápadně Jihlavy

Kopečná, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství chemie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství biologie pro střední školy
Diplomová práce: Mechová společenstva rozsivek ostrova Jamese Rosse (Maritimní Antarktida)

Kufová, Viktorie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství biologie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství biologie pro střední školy
Diplomová práce: Biocidní potenciál obsahových složek kurkumovníku dlouhého

Kvasničková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství chemie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství biologie pro střední školy
Diplomová práce: Detekce lysozymu v tělních tekutinách

Lobpreisová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství biologie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství biologie pro střední školy
Diplomová práce: Variabilita rostlinných vlastností v urbánním prostoru Brna

Maňáková, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství biologie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství biologie pro střední školy
Diplomová práce: Flóra v okolí obce Blatnička a její změny

Peřinová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství biologie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství biologie pro střední školy
Diplomová práce: Květena okolí Raduně u Opavy

Prouza, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství chemie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství biologie pro střední školy
Diplomová práce: Přezimování a rozvoj včelstev na zásobách s výtažky z mycelií Polyporales.

Rozehnalová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství biologie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství biologie pro střední školy
Diplomová práce: Diverzita a ekologie rozsivek ostrovů Eagle a Tail (Maritimní Antarktida)

Řádková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství chemie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství biologie pro střední školy
Diplomová práce: Diverzita a druhová bohatost jepic (Ephemeroptera) Nové Kaledonie

Sedláčková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství chemie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství biologie pro střední školy
Diplomová práce: Podpora výuky s reprodukční a embryologickou tématikou na středních školách