Počet výsledků: 3

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Učitelství fyziky pro střední školy: Učitelství fyziky pro střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Daniš, David

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství fyziky pro střední školy
Studijní plán: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Paradoxy teorie relativity

Šklíbová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství fyziky pro střední školy
Studijní plán: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Metoda Peer Instruction ve výuce optiky

Zhorný, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství biologie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Využití moderních metod měření ve školních pokusech