Počet výsledků: 39

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Zoologie: Zoologie
zahrnout jen obhájené práce

de Donnová, Selma

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Zoologie
Studijní plán: Zoologie
Diplomová práce: Odpověď makrozoobentosu na revitalizaci toků v NP Šumava

Devánová, Alžbeta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Zoologie
Studijní plán: Zoologie
Diplomová práce: Biologie a ekologie vybraných druhů velkých lupenonožců (Crustacea: Branchiopoda) v podmínkách polních mokřadů a chovu

Dlapka, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Zoologie
Studijní plán: Zoologie
Diplomová práce: Diverzita a evoluce monogeneí parazitujících kaprovité ryby vybraných oblastí Afriky

Dubnová, Alžběta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Zoologie
Studijní plán: Zoologie
Diplomová práce: Genetická diverzita vybraných populací velkých lupenonožců ve střední Evropě

Dúhová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Zoologie
Studijní plán: Zoologie
Diplomová práce: Fylogeneze a geometrická morfometrie lebek vybraných druhů rodu Apodemus (Rodentia: Murinae)

Fišarová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Zoologie
Studijní plán: Zoologie
Diplomová práce: Vývoj makrozoobentosu Hučiny (NP Šumava) pět let po revitalizaci

Frýbová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Zoologie
Studijní plán: Zoologie
Diplomová práce: Složení potravy a potravní preference vybraných vlčích smeček v ČR

Georgievová, Berenika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Zoologie
Studijní plán: Zoologie
Diplomová práce: Predační potenciál invazního blešivce Dikerogammarus villosus: srovnání dvou populací odlišného původu

Gvozdjáková, Dorota

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Zoologie
Studijní plán: Zoologie
Diplomová práce: Ekologie a biologie zooplanktonu ve vysychavých vodách polních rozlivů

Hnilička, Michal

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Zoologie
Studijní plán: Zoologie
Diplomová práce: Faktory ovlivňující populaci pstruha obecného potočního v povodí Vsetínské Bečvy

Hřebíčková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Zoologie
Studijní plán: Zoologie
Diplomová práce: Pohyb eugregarin (Apicomplexa) v in vivo a in vitro podmínkách

Hubáček, Jiří

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Zoologie
Studijní plán: Zoologie
Diplomová práce: Vliv hydrického stavu a tělesné teploty na pohybovou aktivitu obojživelníků

Ilík, Vladislav

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Zoologie
Studijní plán: Zoologie
Diplomová práce: Velkokapacitní sekvenování jako nástroj studia strongylidních hlístic u primátů

Janča, Matouš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Zoologie
Studijní plán: Zoologie
Diplomová práce: Vliv metamorfózy na chování a fyziologii obojživelníků

Jelínková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Zoologie
Studijní plán: Zoologie
Diplomová práce: Fenotypová variabilita taxonu Monogenea s využitím technik morfometrické a geometricko-morfometrické analýzy: závislost na faktorech prostředí

Kaštánková, Petra

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Zoologie
Studijní plán: Zoologie
Diplomová práce: Úspěšnost vyvedení a chování po vylétnutí z hnízda u kukaček obecných (Cuculus canorus) vychovávaných dvěma druhy hostitelů

Kopr, David

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Zoologie
Studijní plán: Zoologie
Diplomová práce: Vliv obnovy výmladkového hospodářství ve dvou lesních porostech v NP Podyjí na vybrané čeledi saproxylických brouků

Kotúč, Michal

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Zoologie
Studijní plán: Zoologie
Diplomová práce: Vliv vnějších ekologických faktorů na diverzitu mykobakterií u netopýra velkého (Myotis myotis)

Koukalová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Zoologie
Studijní plán: Zoologie
Diplomová práce: Vývoj lesních taxocenóz čeledi drabčíkovití (Coleoptera: Staphylinidae) po obnově výmladkového hospodaření

Míč, Robert

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Zoologie
Studijní plán: Zoologie
Diplomová práce: Diverzita parazitických korýšů u cichlid jezera Tanganika