Počet výsledků: 632

Výsledky se týkají 6 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Chemie: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře PřF - Chemie: Biofyzikální chemie PřF - Chemie: Chemie
zahrnout jen obhájené práce

Adamcová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Bakalářská práce: Fotometrické stanovení iontů železa a vazebné kapacity v séru vhodné pro automatické analyzátory

Adamcová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Bakalářská práce: Analýza N-monosubstituovaných derivátů piperazinu pomocí kapilární elektroforézy

Adamec, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Monomerní a dimerní molekulové klipsy odvozené z derivátů glykolurilu

Adámek, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Speciace sloučenin chromu pomocí HPLC

Ambrosová, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Bazické kationty v ovzduší a srážkách

Audy, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Vlastnosti, výskyt a stanovení polybromovaných difenyletherů v prostředí

Babiak, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Komplexy platiny s dusíkatými ligandy

Bačová, Věra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Bakalářská práce: Stanovení kyseliny askorbové a fosforečnanů coulometricky

Bačovská, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Reakce lineárních chlorofosfazenů s aminoadamantany

Badin, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Studium vlivu deuterované vody na luminiscenční vlastnosti kvantových teček

Bahelková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Izotachoforetické stanovení umělých sladidel

Balažík, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Chemie
Bakalářská práce: Stanovení skořicového aldehydu metodou GC-MS

Baliak, Patrik

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Aplikace "H-point" metody v analytické chemii

Balliš, Rostislav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Chemie
Bakalářská práce: Charakterizace adsorbentů pro extrakci aromatických aminů z vodních roztoků

Balouchová, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Chemie
Bakalářská práce: Ab initio analýza fází Fe1.67Sn a Ni3Sn2

Bandarenka, Mikita

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Biofyzikální chemie
Bakalářská práce: Luminiscenční studie 1-methylnaftenu: čistého a v mořském ledu

Bárta, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Příprava izotopicky značených oligonukleotidů RNA pro heteronukleární NMR spektroskopii

Bartl, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: NMR spektroskopie modifikovaných bází nukleových kyselin v roztoku

Bartoš, Peter

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Transformace pyridinu na 4-X-pyridiny

Bartošková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Stanovení siřičitanů ve víně