Počet výsledků: 6

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
zahrnout jen obhájené práce

Baranková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Studijní plán: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Bakalářská práce: Geopolymery z přírodních prekurzorů využitelné v restaurátorské praxi

Bezděk, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Studijní plán: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Bakalářská práce: Využití gelů při konzervaci zinkových tiskařských štočků

Čančinová, Vanessa Mária

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Studijní plán: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Bakalářská práce: Průzkum možného použití plazmatu při restaurování papíru

Fedičová, Laura

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Studijní plán: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Bakalářská práce: Testování stability albuminové fotografie vůči hydrogelům

Fričová, Deborah Barbora

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Studijní plán: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Bakalářská práce: Průzkum metod odkyselování papíru v konzervátorsko-restaurátorské praxi

Štokrová, Zuzana

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Studijní plán: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Bakalářská práce: Polarizační chování železa ve vodném prostředí obsahujícím chloridové ionty v přítomnosti migračních inhibitorů koroze