Počet výsledků: 75

Výsledky se týkají 8 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Chemie: Analytická chemie PřF - Chemie: Anorganická chemie PřF - Chemie: Biofyzikální chemie PřF - Chemie: Fyzikální chemie PřF - Chemie: Materiálová chemie PřF - Chemie: Organická chemie PřF - Chemie: Strukturní chemie PřF - Chemie: Chemie
zahrnout jen obhájené práce

Badin, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: Luminiscenční vlastnosti nanočástic v deuterované vodě

Bahelková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: Distribuce prvků v rostlinných materiálech

Bezdeková, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: MALDI(-2) MS zobrazování isomerů lipidů lišících se polohou dvojné vazby v biologických vzorcích tkání

Blažek, Kryštof

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Materiálová chemie
Diplomová práce: Studium termické stability a povrchových vlastností bimetalických nanočástic CuNi na jejich složení

Boldareva, Daria

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Materiálová chemie
Diplomová práce: Nanočástice kovů a jejich slitin deponované na porézních materiálech

Boško, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: Analytické metody pro stanovení alkoholů ve směsi

Brožková, Hana

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: Chemická charakterizace foton-upkonverzních nanočástic s využitím stanovení molární koncentrace metodou přímého počítání

Březina, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: Vliv silniční dopravy na obsah polyaromatických uhlovodíků v půdě

Bugdolová, Sandra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: Využití elektromigračních technik pro analýzu potravinářských vzorků

Citterbardová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Materiálová chemie
Diplomová práce: Syntéza magnetických nanočástic na bázi niklu a jejich následná povrchová modifikace

Černý, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: Využití stopování píků v charakterizaci chromatografických systémů

Dobeš, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: LA-ICP-MS: metoda pro imaging geologických vzorků

Dohnal, Filip

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Fyzikální chemie
Diplomová práce: Ab initio modelování reakce za vývoje vodíku pro dopovaný MoB2

Dořmanová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: Stanovení mastných kyselin v mléčných výrobcích

Drenčaková, Dáša

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Materiálová chemie
Diplomová práce: Příprava redukovaného grafenoxidu a jeho využití pro přípravu kompozitních materiálů

Drgoňa, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Materiálová chemie
Diplomová práce: Kvantově-mechanické modelování nanokompozitu SiC-TiSi2

Fleischer, Richard

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Materiálová chemie
Diplomová práce: Studium termické stability a povrchových vlastností bimetalických nanočástic AgNi na jejich složení

Fridrich, Lucius

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Materiálová chemie
Diplomová práce: Studium sol-gelových reakcí polyfenolů s acetoxysilany

Gazdová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Fyzikální chemie
Diplomová práce: Počítačové modelování vlastností sigma fází

Gracias, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Materiálová chemie
Diplomová práce: Kvantově-mechanické modelování antifázových hranic ve slitinách hliníku a železa