Počet výsledků: 49

Výsledky se týkají 4 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Biochemie: Biochemie
zahrnout jen obhájené práce

Ahmad, Parwez

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Disertační práce: Možnosti molekulárně řízené radioterapie dle profilu mikroRNA u pacientů se spinocelulárními karcinomy hlavy a krku

Ambrozová, Laura

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Disertační práce: Pochopení molekulární patogeneze onemocnění prostřednictvím pokročilých DNA technologií

Bartheldyová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biochemie (čtyřleté)
Studijní obor: Biochemie
Disertační práce: Preparation of adjuvant nanoliposomal carriers for construction of recombinant vaccines

Bořilová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biochemie (čtyřleté)
Studijní obor: Biochemie
Disertační práce: Biodegradace sulfidových minerálů

Celá, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Disertační práce: Využití moderních separačních metod v metabolomickém výzkumu

Černík, Marek

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Disertační práce: Vliv průtoku v extracelulárním prostředí na biochemické procesy v buňkách

Černý, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Biochemie (čtyřleté)
Studijní obor: Biochemie
Disertační práce: Identifikace a charakterizace proteinů regulovaných rostlinnými hormony cytokininy

Fohlerová, Zdenka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Biochemie (čtyřleté)
Studijní obor: Biochemie
Disertační práce: Biosensors and AFM technique for the monitoring of cell behaviour

Gablo, Natalia Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Disertační práce: Evaluation of circulating microRNAs as prognostic tools in pancreatic cancer patients

Hasan, Khomaini

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Biochemie (čtyřleté)
Studijní obor: Biochemie
Disertační práce: Haloalkane dehalogenase from unique plant-pathogenic bacterium Agrobacterium tumefaciens C58: Biochemical characteristics and engineering

Hlaváček, Antonín

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Biochemie (čtyřleté)
Studijní obor: Biochemie
Disertační práce: Moderní metody značení biomolekul využitelné pro biosensory a jiné bioanalytické systémy

Hrubá, Eva

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Biochemie (čtyřleté)
Studijní obor: Biochemie
Disertační práce: Expression of detoxification enzymes and genes involved in the processes of apoptosis, DNA repair and proliferation in vitro

Hubálek, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Biochemie (čtyřleté)
Studijní obor: Biochemie
Disertační práce: Komparativní proteomová analýza mikrobů Francisella tularensis s identifikací jedinečných proteinů hmotnostní spektrometrií

Juřík, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Disertační práce: Nanostrukturované povrchy pro detekci klinických markerů a mikrobiálních buněk

Kauerová, Zuzana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Biochemie (čtyřleté)
Studijní obor: Biochemie
Disertační práce: Targeting Nanoparticle Drug Carriers: Functionalized Microbubbles and Their Application in Ultrasonography

Konečný, Jiří

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Biochemie (čtyřleté)
Studijní obor: Biochemie
Disertační práce: The use of capillary electrophoresis for a study of drug metabolism focused on cytochromes P450 and flavin-containing monooxygenase

Konhefr, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Disertační práce: Nové možnosti aplikace interakcí boronových kyselin s důrazem na elektrochemicky aktivní deriváty

Kopková, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Disertační práce: Krátké nekódující RNA jako diagnostické biomarkery u nádorů mozku

Kryl, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Disertační práce: Proteiny spojené s oxidačním stresem u bakterie Paracoccus denitrificans

Kučera, Jiří

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Biochemie (čtyřleté)
Studijní obor: Biochemie
Disertační práce: Fyziologické a genetické aspekty aktivity acidofilních bakterií oxidujících sirné látky