Počet výsledků: 30

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Biomolekulární chemie a bioinformatika: Biomolekulární chemie a bioinformatika
zahrnout jen obhájené práce

Bendová, Kateřina

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Studijní plán: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Disertační práce: Charakterizace mikrotubuly vázajícího proteinu 2c (MAP2c) s atomovým rozlišením

Bouchal, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Studijní plán: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Disertační práce: Hledání biologicky aktivních látek metodami výpočetní chemie

Buchta, David

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Studijní plán: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Disertační práce: Strukturní charakterizace Pikornavirové infekce

Cavallin, Ivana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Studijní plán: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Disertační práce: Charakterizace lidských RNA-vazebných proteinů v úpravách a degradaci RNA

Covelo Molares, Helena

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Studijní plán: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Disertační práce: Úloha m6A modifikace RNA v regulaci genové exprese

Durník, Ivo

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Studijní plán: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Disertační práce: Molekulární mechanismy poškození a opravy DNA

Džatko, Šimon

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Studijní plán: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Disertační práce: In-cell NMR spectroscopy of nucleic acids in human cells

Falginella, Francesco Luca

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Studijní plán: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Disertační práce: Computational modelling and study of electrostatic interactions in biological systems

Fujdiarová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Studijní plán: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Disertační práce: Proteiny zapojené do rozpoznávání hostitele patogenem

Gajarský, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Studijní plán: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Disertační práce: Charakterizace fylogeneticky divergovaných strukturních motivů telomerické DNA

Geidl, Stanislav

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Studijní plán: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Disertační práce: Chemoinformatické metodiky pro predikci fyzikálně-chemických vlastností molekul

Giassa, Ilektra-Chara

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Studijní plán: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Disertační práce: Characterization of non-B DNA structures using NMR spectroscopy

Horský, Vladimír

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Studijní plán: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Disertační práce: Validace 3D struktur molekul

Hrebík, Dominik

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Studijní plán: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Disertační práce: Charakterizace vstupu virů do buňky in vivo a ex vivo

Chareshneu, Aliaksei

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Studijní plán: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Disertační práce: Visualization of protein structures, complexes, and annotations

Jaseňáková, Zuzana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Studijní plán: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Disertační práce: Studium pomalé dynamiky biomakromolekul

Kabelka, Ivo

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Studijní plán: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Disertační práce: Interakce amfifilních peptidů

Khan, Anzer

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Studijní plán: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Disertační práce: Elucidation of the role of RNA editing enzyme Adar in Drosophila

Krafčík, Daniel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Studijní plán: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Disertační práce: Charakterizace struktur DNA in vivo a in vitro

Krafčíková, Michaela

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Studijní plán: Biomolekulární chemie a bioinformatika
Disertační práce: Charakterizace nukleových kyselin v komplexním prostředí živých buněk pomocí in-cell NMR spektroskopie