Počet výsledků: 52

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Genomika a proteomika: Genomika a proteomika
zahrnout jen obhájené práce

Adamusová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Proteiny asociované s rostlinnými telomerami

Balakhonova, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Hormonal regulation of Arabidopsis deetiolation

Bayat, Soheila

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Trends in genome evolution of crucifers (Brassicaceae)

Bilanovičová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Structural and functional domain analysis of Arabidopsis plasma membrane PIN-FORMED proteins.

Brabencová, Sylva

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Charakterizace modifikací histonů v modelových organismech

Coufalová, Dominika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Využití hmotnostní spektrometrie ke studiu strukturních změn onkoproteinů

Dobrovodský, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Chování alternativních DNA struktur na elektricky nabitých površích

Dogan, Mert

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Analysis of the evolution of repetitive DNA sequences as part of phylogenomic studies

Elrefaay Ryad, Eman

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Deciphering the ROS-auxin crosstalk with GROWTH REGULATING FACTOR 5 to regulate chloroplast division in the leaf of Arabidopsis thaliana

Glombik, Marek

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Genová exprese u aloploidů a mezidruhových kříženců rostlin

Goffová, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Faktory stability genomu u mechu a vyšších rostlin

Goswami, Pratik

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Charakterizace DNA vazebných vlastnosti proteinů v závislosti na prostorovém uspořádání a modifikacích nukleových kyselin

Gregor, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Výzkum proteinových interakcí zodpovědných za formování BCR-ABL komplexu

Grioni, Andrea

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Application of modern data science to genomics and clinical research

Hanáková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Studium proteinových fosforylací pomocí hmotnostní spektrometrie

Havlová, Kateřina

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Analýza nestability genomu pomocí genomických a bioinformatických přístupů

Helma, Robert

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Vliv topologie DNA na vazbu proteinu p53

Hloušková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Aplikace bioinformatických přístupů pro analýzu struktury rostlinných genomů

Chalupová, Eliška

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Identifikace cílů RNA vazných proteinů pomocí Machine Learning algoritmů

Ježková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Studium glykokonjugátů pomocí hmotnostní spektrometrie: Využitelnost pro diagnostiku