Počet výsledků: 52

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Genomika a proteomika: Genomika a proteomika
zahrnout jen obhájené práce

Stojaspal, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Exploring molecular mechanisms underlying genome maintenance and inherited anemia

Szmitkowska, Agnieszka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Strukturní a funkční analýza regulačních domén, které se podílejí na přenosu hormonálních signálů u Arabidopsis thaliana

Tamizhselvan, Prashanth

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Functional characterization of chloroplast auxin ABCB transporters and their role in osmotic stress response in Arabidopsis

Tanasa, Sorin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Identifikace nových meiotických genů pomocí supresorové mutageneze u Arabidopsis

Thula, Sravankumar

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Elucidating the molecular mechanisms behind strigolactones mediated developmental events in Arabidopsis thaliana

Timofeyenko, Kseniya

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Evolution and function of alternative splicing in plants

Uhrík, Lukáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Studium strukturních změn proteinů významných v nádorové biologii metodou vodík-deuteriové výměny spojené s hmotnostní spektrometrií

Veverka, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Vztah struktury a funkce proteinových komplexů při zajištění stability genomu

Víšková, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Studium strukturně-funkčních vztahů regulačních úseků nekódující DNA

Vondrová, Lucie

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Molekulární mechanismy působení podjednotek komplexu SMC5-6 a jejich homologů

Yamoune, Amel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: The Role of Cytokinin-Mediated Control Over Ethylene Biosynthesis in The Plant Root Growth

Závodník, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Molekulární podstata evolučních změn telomer a telomeráz u rostlin