Počet výsledků: 52

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Genomika a proteomika: Genomika a proteomika
zahrnout jen obhájené práce

Kashkan, Ivan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Alternativní sestřih genu PIN7. Antagonistická účinky isoforem proteinu PIN7, ovlivňující polární transport auxinu v Arabidopsis thaliana

Kilar, Agata Magdalena

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Telomerase RNAs and how to find them: bioinformatics methods paved the way for discoveries

Kramárek, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Analýza mechanismu sestřihu RNA v netypických sestřihových místech

Kuchaříková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Kvantifikace změn proteinových posttranslačních modifikací pomocí hmotnostní spektrometrie

Kutashev, Konstantin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Analýza histonových variant v repetitivních oblastech genomu Arabidopsis thaliana

Lelkes, Edit

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: The Conservation and Binding Patterns of Nse5 and Nse6 Subunits of the Smc5/6 Complex

Lyčka, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Molekulární mechanismy odpovědi rostlin na abiotický stres způsobený těžkými kovy

Mácová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Využití řepky olejné jako modelového organismu pro studium molekulárních mechanizmů regulace biosyntézy auxinu během vývoje semen a embrya

Madhavan, Sharmila

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Over-expression of PIN6 promotes Water-use efficiency and improves tolerance under salinity stress in Arabidopsis

Medvecký, Matej

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Bioinformatická analýza v mikrobiologii

Mikulášek, Kamil

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Hmotnostní spektrometrie v charakterizaci komplexní směsi proteinů

Moráňová, Ludmila

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Vývoj bioelektrochemických metod pro in vitro diagnostiku nádorových onemocnění

Mroue, Souad

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: The lec1-2 Mutant: A Genetic Kaleidoscope Unleashing Unforeseen Phenotypic Abnormalities

Perničková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Organizace a složení genomu mezidruhových kříženců rostlin

Petr, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Interakce proteinu p53 s guaninovými kvadruplexy a jinými sekundárními strukturami DNA

Pukyšová, Vendula

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Functional Analysis of Mutants Affected in Regulation of Intracellular Trafficking and Adaptation to Osmotic Stress

Rýdza, Nikola

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Mechanistic insights into auxin canalization and tissue polarization in Arabidopsis

Sans Sánchez, Adria

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Identification and characterization of new components involved in auxin dependent intracellular trafficking

Skoupilová, Hana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Charakterizace nových organometalických sloučenin s potenciálním protinádorovým účinkem

Sováková, Pavla

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Genomika a proteomika
Studijní plán: Genomika a proteomika
Disertační práce: Reakce rostlinných buněk na stres